Laiškas Valiui Drazdauskui, [iki 1946-10-10], [iš Vilniaus – į Kauną].

Gerbiamas Kolega! / Siunčiu Tamstai „rankraštį“. Visą eilę

Gerbiamas Kolega!

Siunčiu Tamstai „rankraštį“. Visą eilę išbraukimų palydėjau savo pastabomis1Balys Sruoga, Dievų miškas (rankraštis), 1945, in: LLTI BR, F53–8, p. 1–305.
Spėtina, kad BS „rankraščiu“ čia vadina kūrinio Dievų miškas mašinraštį, t. y. rankraščio tekstą, improvizuojant surinktą spausdinimo mašinėle.
Redakcinius išbraukimus ir autorines pastabas žr. Balys Sruoga, Dievų miškas (mašinraštis, I–II d.), 1945, in: LLTI BR, F53–8, p.1–191 (I d.), p. 192–383 (II d.).
. Gal kai kur pavyks man jus ir kitus įtikinti? Jei neįtikinsiu — ką gi, palikite išbraukimą, nors man kai kur ir labai dėl to širdis skaudės. Aš gi ne viską žinau, kas reikia žinoti. Jūs geriau žinote. Žinote [i]r mano pageidavimus. Jei vis dėlto teks braukti, ką gi aš, vargšas, galiu padaryti. Jūs — atsakingas redaktorius, tegu ir bus paskutinis žodis jūsų. Daugiau to prakeikto rankraščio aš jau nebenoriu matyti — įkyrėjo jis man iki kaulų.

Nepykite, kad aš bandžiau kartais taip atkakliai gintis.

Viso geriausio!

Jūsų Baly[s] Sruoga


KOMENTARAI

1 Balys Sruoga, Dievų miškas (rankraštis), 1945, in: LLTI BR, F53–8, p. 1–305.
Spėtina, kad BS „rankraščiu“ čia vadina kūrinio Dievų miškas mašinraštį, t. y. rankraščio tekstą, improvizuojant surinktą spausdinimo mašinėle.
Redakcinius išbraukimus ir autorines pastabas žr. Balys Sruoga, Dievų miškas (mašinraštis, I–II d.), 1945, in: LLTI BR, F53–8, p.1–191 (I d.), p. 192–383 (II d.).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.