Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1917], [Sočis].

Ant aukštų kalnų snieguitų

Ant aukštų kalnų snieguitų Šiurpūs žiburiai… Karstausiu uoloms išguitas Akmenims aštriais…
Sąsmaugą apleidęs slidžią In dausas einu… Švenčiu, broliai, šventę didžią, Šventę ašmenų…
Rytą saulė pasityčios Iš dainos manos… Sviesiu mestąją vilyčią Dangui atgalios…
Ant aukštos viršūnės kalno Žiburys klaikus… Ir svaigi dievaitė šalna, Ir kvieslys svaigus…
Kaip srovė ugninė tapo Ašmenų daina… Skrisk kaip mažas rudas lapas Ir buitis mana…1Vienas iš pirmųjų eilėraščio „[Ant aukštų kalnų snieguitų]“, neįėjusio į rinkinius, variantas, nedaug taisytas, švarraštis.
Publikuota, in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 242.
Eilėraščio autografus ir publikavimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p.792.

____________KOMENTARAI

1 Vienas iš pirmųjų eilėraščio „[Ant aukštų kalnų snieguitų]“, neįėjusio į rinkinius, variantas, nedaug taisytas, švarraštis.
Publikuota, in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 242.
Eilėraščio autografus ir publikavimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p.792.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.