Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-12-15], [iš Voronežo – į Maskvą].

Labas rytas! Šiąnakt — antrąnakt

Labas rytas! Šiąnakt — antrąnakt paeiliui — tave sapnavau. Kažkokia tu rūsti buvai ir abelnai kažkas painiai labai išėjo. Bijau, kad nebūtų kas nors negero nutikę.

— —

Išvažiuosiu į Maskvą turbūt rytoj (subatoj) vakare ir Maskvoj būsiu sekmadienį rytą. Čia noriu su jaunimu truputį pasipažint ir pasišnekėt, ir abelnai Voroneže pasižmonėt.

Kad tu žinotum, kokie vakarai čionai gražūs! Ūkana tokia širma ir brėkštantys iš lėto žiburėliai. Kai žiūri pakalnėn, juodumon, nežymu, kur baigias dangus ir prasideda žemė, kur žvaigždžių nebėra ir dega žiburiai.

Gražu ir gera čionai.

Tegu ir tau būna gera kaip man.

Bučiu[oju].

Lik.

Bolyt[is]


KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.