Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-12-16], [pakeliui iš Voronežo – į Maskvą].

Jau 10 ryto, dar važiuoju, esu dar

Jau 10 ryto, dar važiuoju, esu dar toli. Turėjau labai nemalonų atsitikimą. Riazanėj išlipiau laikraštį nusipirkt, o tuo tarpu kareiviai užėmė mano vietą. Paprašiau paliuosuot — pradėjo kolioties. Oras buvo be galo tvankus, man bestovint darės negerai. Pasiskundžiau konduktoriui. Jis pradėjo liuosuot mano vietą, o man tuo tarpu paliko labai negerai, beveik apalpau, tik ploščadkoj1площадка ~ rus =aikštelė. biškį geriau pasidarė. Grįžęs atsiguliau. Tai visas vagonas koliojo mane, koliojo kaip įmanydami. Aš jiems nė pusės žodžio in tai nepratariau. Užtat jie labai dyvijos, kas aš per žmogus. Kareiviai ir dabar dar tebekeikia, bet aš tyliu. Jaučiuos neblogai, ūpas neblogas.

Kol kas.

Bučiu[o]ju.

Balyt[i]s


KOMENTARAI

1 площадка ~ rus =aikštelė.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.