Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-06-24], [iš Suchumio – į Iskorostį].

Aš esu Suchume. Švento

Aš esu Suchume. Švento Jono naktį važiavau garlaiviu, miegojau ant lentų po atviru dangu per naktį. Krante — kalnai, dideli, dideli, mėlyni ir visi mėlynoj ūkanoj paskendę.

Tik naktį pamigt neteko ir dabar svaigu. Šiandie trauksime į požemio upes, į stalaktito olas (пещеры1~ rus =olos.).

Bučiu[o]ju.
Bolyt[is]

Šventas Jonas.KOMENTARAI

1 ~ rus =olos.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.