Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1917-08-03], [iš Suchumio – į Iskorostį].

Esu pakalnėj Pschu. Upės Bzybo pakrantyj.

Esu pakalnėj Pschu1Pschu (Pskhu) – kaimas Suchumio srityje, Abchazijoje, ant Juodosios jūros kranto.. Upės Bzybo2Bzybė – upė Gruzijoje, Abchazijoje, Kaukazo kalnuose, įteka į Juodąją jūrą. pakrantyj. Gyvas ir sveikas. Tarp uolų ir ąžuolų. Laisvas ir tolimas. Iškaišiau krūtinę ir plaukus tais žieda[i]s, kuriuos bučiuoja lengvūs debesėliai. Vaiskasparniai bučiuoja ir platūs žaibai glosto ir dabar guliu ant šieno ir ilsėdamos geriame saldų midų. Gyvenam pas Kardevačo3Kardyvačas – ežeras Krasnodaro krašte. ežerą, kurian inteka septynios upės. Mačiau Ricos4Rica – ežeras Kaukazo kalnuose Gruzijos (Abchazijos) vakarinėje dalyje. Į Ricos ežerą Kaukazo kalnuose įteka šeši upeliai ir upės. ežerą, kuris žalesnis neg pievos žalios ir giedresnis neg giedras dangus. Mačiau ežerą Mzi5Mzymtos upė – didžiausia upė Rusijoje, įtekanti į Juodąją jūrą., kur buvo žymūs ženklai tik vieno gyventojaus — briedžio pėdos ant kranto. Eisime dar toli.

Ar jau tu lauki manęs iš kalnų?

Kalnuose daug daug pasakų, daugiau negu uolų ir debesų.

Buč[iuo]ju. Bol[y]t[is]


KOMENTARAI

1 Pschu (Pskhu) – kaimas Suchumio srityje, Abchazijoje, ant Juodosios jūros kranto.
2 Bzybė – upė Gruzijoje, Abchazijoje, Kaukazo kalnuose, įteka į Juodąją jūrą.
3 Kardyvačas – ežeras Krasnodaro krašte.
4 Rica – ežeras Kaukazo kalnuose Gruzijos (Abchazijos) vakarinėje dalyje. Į Ricos ežerą Kaukazo kalnuose įteka šeši upeliai ir upės.
5 Mzymtos upė – didžiausia upė Rusijoje, įtekanti į Juodąją jūrą.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.