Laiškas Juozui Bieliūnui, 1937-10-18, Kaunas.

Šiuo pareiškiu, kad 1937 m. spalio mėn. 10 d. nuo 16. 30 val. iki 17 val.

Valstybės Radiofono Direktoriui1Juozas Bieliūnas (1890–1955), muzikas, dainininkas, 1934–1938 m. Kauno radiofono direktorius.


P. Sruoga, Balys
gyv. Žemuogių, 4a
Tarnauju Universitete


PAREIŠKIMAS


Šiuo pareiškiu, kad 1937 m. spalio mėn. 10 d. nuo 16. 30 val. iki 17 val. Valstybės Radiofone buvo suvaidintas veikalas „Gedimino sapnas“ („Vaikų valandėlėje“). Man priklausomą autoriaus honorarą prašau bendra tvarka sumokėti aktoriams, dalyvavusiems tame vaidinime.

Priedas: Pareiškimo paaiškinimas.


Balys Sruoga

KAUNE,
1937 m. spalio mėn. 18 d.


KOMENTARAI

1 Juozas Bieliūnas (1890–1955), muzikas, dainininkas, 1934–1938 m. Kauno radiofono direktorius.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.