Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-24, [Sočis].

Iš kalnelio žaliagalvio

Iš kalnelio žaliagalvio Pasikėlė dainužėlė Pamažėli…
Kur lakštingalė giedojo… Nuo rasos kur žiedas linko… Kur takai jaunystės godų…
— Kaip išbristi man, vargdienei, Tokį platų platumėlį, Tokį gilų ilgastėlį?..
— Kaip pasiekti man, besparnei, Mažutėlį žiburėlį Sutemėlę?..
— Ar aš austi nemokėjau Mėnesieną Diemedėlių, eršketėlių Ataudėliais? — Nevirpėjau!..
— Ar tas sapnas — mano žiedas?.. Ar ir aš gimiau paparčiu?.. Ar nešnekint su lelijoms Vandenėlis Ir manęs?..
Iš kalnelio dainužėlė — Liūnas, liūnas, klampūnėlis…1BS eilėraščio „[Iš kalnelio žaliūnėlio]“, įėjusio į rinkinį „Saulė ir smiltys“, vienas iš pirmųjų variantų „[Iš kalnelio žaliagalvio]“, šiek tiek taisytas juodu rašalu BS ranka.
Galutinį variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 48.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 731.

— — — — — —


Ar atminsi bernužėlį Tykų mielą vakarėlį, Kurs grėblelį tau išpjaustė?.. Kurs dainavo kaip dalgelė Ir lydėjo visą kelią, Ir žiedeliais kelią siaustė — Ar atminsi tą bernelį?..
Pievos kvapas — sultys, vynas… Piemenučiai po pievelę Kelia iškilmę vakarę…
— Tu būk jaunas! — Tu būk jauna! — Aš — kur pjauna Tik lelijas Ežerėlyj — Toks pjovėjas…
— Aš — kur plauna Aukso gijas Ežerėlyj — Tai audėja…
— Aš — kur rauna Lelijėlių Gilią šaknį gilumėlyj — Toks pjovėjas…
— Aš — kur krauna Giją gijon, posmą posman ir šešėlin — Tai audėja…
Ir smagus sultingas vynas… Ir linksmybė po pievelę Kaip kaitra sapnų vasarių…
Ar atminsi?.. Ar atminsi?.. Skrenda tyli sutemėlė… Verkia tyla‑tylumėlė…
Nei priliepsi, nei užginsi Špižiui dužti ir žvangėti, Žiedui nukirstam žydėti, Nors ir mirksnį, neužginsi…2BS eilėraščio „[Ar atminsi bernužėlį]“, įėjusio į rinkinį „Saulė ir smiltys“, vienas iš pirmųjų variantų, šiek tiek taisytas juodu rašalu BS ranka.
Galutinį variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, 1996, p. 13–14.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 720–721.

24/V — 17


KOMENTARAI

1 BS eilėraščio „[Iš kalnelio žaliūnėlio]“, įėjusio į rinkinį „Saulė ir smiltys“, vienas iš pirmųjų variantų „[Iš kalnelio žaliagalvio]“, šiek tiek taisytas juodu rašalu BS ranka.
Galutinį variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 48.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 731.
2 BS eilėraščio „[Ar atminsi bernužėlį]“, įėjusio į rinkinį „Saulė ir smiltys“, vienas iš pirmųjų variantų, šiek tiek taisytas juodu rašalu BS ranka.
Galutinį variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, 1996, p. 13–14.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 720–721.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.