Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-03, [iš Sočio – į Iskorostį].

Vakaras toks ilgas ilgas.

Vakaras toks ilgas ilgas.

Šiandie ir vakar, ir negimusį rytojų valandos tokios ilgos ir nemirštamos.

Per sapną ateina dievini regėjimai, apsiaučia apkabina ir liūliuoja.

Dūšia budi ir ilgis: kažkur toli toli mylimas balsas su atbalsiu varpo ateina.

Iš sapno esi, su sapnu ir būsi.

Aš rymau ir laukiu.

Tyliu.KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.