Laiškas Alfonsui Gučui, [iki 1946-09-10], [iš Birštono – į Vilnių].

Brangus Kolega, / Prašom gyventi mano bute, jei tik norite –

Prof. Gučui1Alfonsas Gučas (1907–1988), psichologas, pedagogas. 1944–1947 m. VU Psichologijos katedros vedėjas, Istorijos ir filologijos fakulteto dekanas.

Brangus Kolega,

Prašom gyventi mano bute, jei tik norite — gyvenkit, kaip išmanysit (galiniame kambary, už vonios, buvusiame Dalės2Dalia Sruogaitė (1925–2015), BS dukra, teatrologė, kartu su motina Vanda Daugirdaite-Sruogiene 1944-10-09 ir 10 pasitraukė iš Lietuvos, persikėlė į Vokietiją. 1946–1949 m. studijavo muzikologiją ir meno istoriją Vokietijoje, Bonos universitete, lankė teatrologijos seminarą Kelno universitete. kambary).

Gal jūs paduosit mano vardu pareiškimą prorektoriui Bučui3Jonas Bučas (1900–1973), ekonomistas, VU rektorius. 1945–1947 m. prorektorius., kad jis padarytų mūsų bute remontą? Reikia: 1) mano ir Jablonskio4Konstantinas Jablonskis (1892–1960), teisininkas, teisės istorikas, akademikas. 1944–1960 m. VU Teisės fakulteto profesorius. kambariuose įdėti stiklai, 2) sutvarkyti virtuvėj langus ir duris.

Visuose mūsų namų butuose remontas padarytas, viskas sutvarkyta, tiktai pas mus — ne. Kuo gi mes blogesni už kitus?

Vilniun atvažiuosiu rugs. 10—15. Jei reikės pareiškimo‑blankų su mano parašu, gausite pas Putiną5Vincas Mykolaitis-Putinas (1893–1967), rašytojas, VU profesorius. .

Viso. Jūsų Baly[s] Sruoga

Pridedu čia laišką: 1) Putinam6Rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas ir jo žmona Emilija Kvedaraitė-Mykolaitienė (1901–1983), mokytoja. ir 2) tarnaitei‑šeimininkei Emilijai7Emilija, mergina, BS namų Vilniuje, Tauro g. 10, šeimininkė, rašytojui pagelbėjusi tvarkytis iki ateinant Jadvygai Peseckienei..


P. S. Jei reikės, ar Jūs negalėtumėt su Emilija užeiti pas p. Mackevičienę8[Mackevičienė]. Vilniuje — padėti paimti mano daiktus? Emilija viską žino.

BSrKOMENTARAI

1 Alfonsas Gučas (1907–1988), psichologas, pedagogas. 1944–1947 m. VU Psichologijos katedros vedėjas, Istorijos ir filologijos fakulteto dekanas.
2 Dalia Sruogaitė (1925–2015), BS dukra, teatrologė, kartu su motina Vanda Daugirdaite-Sruogiene 1944-10-09 ir 10 pasitraukė iš Lietuvos, persikėlė į Vokietiją. 1946–1949 m. studijavo muzikologiją ir meno istoriją Vokietijoje, Bonos universitete, lankė teatrologijos seminarą Kelno universitete.
3 Jonas Bučas (1900–1973), ekonomistas, VU rektorius. 1945–1947 m. prorektorius.
4 Konstantinas Jablonskis (1892–1960), teisininkas, teisės istorikas, akademikas. 1944–1960 m. VU Teisės fakulteto profesorius.
5 Vincas Mykolaitis-Putinas (1893–1967), rašytojas, VU profesorius.
6 Rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas ir jo žmona Emilija Kvedaraitė-Mykolaitienė (1901–1983), mokytoja.
7 Emilija, mergina, BS namų Vilniuje, Tauro g. 10, šeimininkė, rašytojui pagelbėjusi tvarkytis iki ateinant Jadvygai Peseckienei.
8 [Mackevičienė].
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.