Atvirlaiškis Albinui Rimkai, 1916-11-04, [iš Maskvos – į Bostoną].

Gerbiamasai! / Straipsnį gavome – labai ačiū! „Saulė[tekį][“]

Gerbiamasai1Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, spaudos darbuotojas, vienas iš artimiauasių BS bičiulių. 1911 m. emigravo į JAV, ten iki 1917 m. redagavo laikraščius „Jaunoji Lietuva“, „Ateitis“.!

Straipsnį gavome — labai ačiū! „Saulėtekį“2Planuotas mėnesinis laikraštis „Saulėtekis“ BS studijų metu Maskvoje (1916–1918) nebuvo išleistas. siuntinėsime, kai išeis. Medžiagos yra, bet miesto viršininkas velka vis leidimą. Dar nėra. Su apžvalgomis (Rusijos gyvenimo) dalykas sunkus. Pas mus visi dabar, kurie gyvi ir gali — kariauja, o iš likusiųjų taip visokiais darbais apkrauti, kad sunku ne tik parašyti, bet ir sekti viską. Vienok aš pasirūpinsiu. Aš patsai to padaryti negaliu, nes tokiuo plačiu visuomenės gyvenimu aš niekuomet nesidomėjau ir, antra, apžvalgų rašyti visai nemoku. Gal pasiseks ką nors iš kitų imprašyti.

Kol kas viso gero.
Labai ačiū tamistai.

Balys Sruoga
4/XI — 16


KOMENTARAI

1 Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, spaudos darbuotojas, vienas iš artimiauasių BS bičiulių. 1911 m. emigravo į JAV, ten iki 1917 m. redagavo laikraščius „Jaunoji Lietuva“, „Ateitis“.
2 Planuotas mėnesinis laikraštis „Saulėtekis“ BS studijų metu Maskvoje (1916–1918) nebuvo išleistas.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.