Laiškas Augustinui Janulaičiui, 1945-10-05, [iš Vilniaus – į Kauną].

Gerbiamasai, / L. Komisaras manęs į Kauną dar nepatvirtino.

V. D. universiteto Istorijos‑filologijos fakulteto Dekanui

Gerbiamasai1Augustinas Janulaitis (1878–1950), teisėtyrininkas, teisėjas, publicistas, literatūros istorikas. 1945 m. – VU Istorijos filologijos fakulteto dekanas.,

L. Komisaras2Juozas Bartašiūnas (1895–1972), 1944–1946 m. vidaus reikalų liaudies komisaras. manęs3Balys Sruoga (1896–1947), rašytojas, VU profesorius, skaitė rusų literatūros istorijos kursą. Nuo 1945 m. rugsėjo 1 d. iki 1946 m. rugsėjo 28 d. ėjo rusų literatūros katedros vedėjo pareigas. į Kauną dar nepatvirtino. Klausimas4Balys Sruoga 1945 m. Istorijos-filologijos fakulteto dekano Augustino Janulaičio iniciatyva oficialiai buvo išrinktas Kauno universiteto visuotinės literatūros katedros vedėju, svarstė galimybę persikelti į Kauną., atrodo, atidėtas — nežinia kuriam laikui.

Savaime aišku, šiuo tarpu Katedros vedėju būti negalėsiu, — rūpestingas važinėjimas dabar yra neįmanomas.

Nuo pavasario aš vis tiek noriu keltis į Kauną.

Ar nebūtų galima kol kas sutvarkyti šitaip:

1) Katedrą globoti laikinai — iki pavasario — paima kas nors kitas.

2) 1945/46 mokslo metais aš atvažinėsiu, jei L. Komisaras leis, paskaitom.

Šį semestrą skaityčiau kursą:

1. Graikų ir romėnų dramaturgija — 2 val.

2. Dramaturgijos seminaras — 2 val.

Sekamą semestrą:

1. Viduramžio ir Renesanso gadynės dramaturgija — 2 val.

2. Dramaturgijos seminaras — 2 val.

V. Didžiojo universitete pasilikti aš labai norėčiau.

Su pagarba Balys Sruoga
Vilnius,
1945 spalio 5 d.


KOMENTARAI

1 Augustinas Janulaitis (1878–1950), teisėtyrininkas, teisėjas, publicistas, literatūros istorikas. 1945 m. – VU Istorijos filologijos fakulteto dekanas.
2 Juozas Bartašiūnas (1895–1972), 1944–1946 m. vidaus reikalų liaudies komisaras.
3 Balys Sruoga (1896–1947), rašytojas, VU profesorius, skaitė rusų literatūros istorijos kursą. Nuo 1945 m. rugsėjo 1 d. iki 1946 m. rugsėjo 28 d. ėjo rusų literatūros katedros vedėjo pareigas.
4 Balys Sruoga 1945 m. Istorijos-filologijos fakulteto dekano Augustino Janulaičio iniciatyva oficialiai buvo išrinktas Kauno universiteto visuotinės literatūros katedros vedėju, svarstė galimybę persikelti į Kauną.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.