Laiškas Antanui Venclovai, 1940-11-20, [Vilnius].

Gerbiamas Kolega, / Šio laiškelio padavėjas yra Jonynas, prof. Jonyno sūnus.

Gerbiamas Kolega1Antanas Venclova (1906–1971), rašytojas, kritikas, vertėjas. 1940 m. – švietimo liaudies komisaras.,

Šio laiškelio padavėjas yra Jonynas, prof. Jonyno2Ignas Jonynas (1884–1954), istorikas, diplomatas, 1940 m. – Vilniaus universiteto dėstytojas, profesorius. sūnus3Vytautas Aleksandras Jonynas (1918–2004), literatūros kritikas, 1942 m. VU baigė romanistiką..

Jeigu „asmens sekretoriaus“ dar neturite, tai jis tam reikalui tiktų. Gerai išauklėtas, paklusnus, moka kalbas, bet ir tylėti moka, džentelmenas. Jokiai politinei organizacijai nepriklausė, bet — labai kairių pažiūrų. Pav.4~ santr =Pav[yzdžiui]., šią vasarą dirbo agitpunkte savanoriu, be jokio atlyginimo. Krėvė5Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954), rašytojas, 1940 m. – VU profesorius, 1940 m. spalio 1 d. Liaudies švietimo komisariato paskirtas Lituanistikos instituto direktoriumi. kito kandidato neturi.

Jeigu jis būtų Jums nepriimtinas, — varykite lauk. O jei būtų priimtinas — tai jis stovi už durų.

Aš jį pažįstu jau daugelis metų. Gaudamas darbą jis norėtų išsivaduoti iš tėvo globos.

Viso.
Jūsų Balys Sruoga
1940 XI 20


KOMENTARAI

1 Antanas Venclova (1906–1971), rašytojas, kritikas, vertėjas. 1940 m. – švietimo liaudies komisaras.
2 Ignas Jonynas (1884–1954), istorikas, diplomatas, 1940 m. – Vilniaus universiteto dėstytojas, profesorius.
3 Vytautas Aleksandras Jonynas (1918–2004), literatūros kritikas, 1942 m. VU baigė romanistiką.
4 ~ santr =Pav[yzdžiui].
5 Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954), rašytojas, 1940 m. – VU profesorius, 1940 m. spalio 1 d. Liaudies švietimo komisariato paskirtas Lituanistikos instituto direktoriumi.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.