Laiškas Antanui Venclovai, 1947-05-19, [iš Kauno – į Vilnių].

Gerbiamas Kolega, / Gal galėčiau gauti „Pajūrio kurorto“ rankraštį – man jis būtų dabar labai reikalingas?

Gerbiamas Kolega1Antanas Venclova (1906–1971), rašytojas, kritikas, vertėjas.,

Gal galėčiau gauti „Pajūrio kurorto“2Pajūrio kurortas – Balio Sruogos drama, parašyta 1947 m. balandžio mėn. Rašytojas siekė poetine forma perteikti išgyvenimus Štuthofo koncentracijos stovykloje po to, kai 1947 m. spalio 1 d. vykusiame visuotiniame LTSR rašytojų susirinkime beletrizuotų memuarų knyga Dievų miškas buvo sukritikuota ir atmesta dėl ideologinių priežasčių. rankraštį, — man jis būtų dabar labai reikalingas?

Jei būtų galima, prašyčiau jį įduoti šio raštelio padavėjai.

Su gilia pagarba
B. Sruoga
1947. V. 19


KOMENTARAI

1 Antanas Venclova (1906–1971), rašytojas, kritikas, vertėjas.
2 Pajūrio kurortas – Balio Sruogos drama, parašyta 1947 m. balandžio mėn. Rašytojas siekė poetine forma perteikti išgyvenimus Štuthofo koncentracijos stovykloje po to, kai 1947 m. spalio 1 d. vykusiame visuotiniame LTSR rašytojų susirinkime beletrizuotų memuarų knyga Dievų miškas buvo sukritikuota ir atmesta dėl ideologinių priežasčių.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.