Laiškas P. Speičiui, 1946-06-06, iš Vilniaus – į Kauną.

Gerbiamasai, / Prof. Jonynas ir p. B. Sruogienė man plačiai pasakojo apie Tamistos rūpesčius mano sodą beglobojant ir betvarkant.

Gerbiamasai1P. Speičys kartu su šeima Balio ir Vandos Sruogų namuose Kaune, Ramiojoje gatvėje 9b, gyveno 1944–1962 m.,

Prof. Jonynas2Ignas Jonynas (1884–1954), istorikas, 1944–1954 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, profesorius. ir p.3~ santr =ponia. B. Sruogienė4Bronė Sruogienė (1896–1950), Balio Sruogos brolio Juozapo Sruogos žmona. man plačiai pasakojo apie Tamistos rūpesčius mano sodą beglobojant ir betvarkant. Labai dėkoju Tamstai! Labai prašyčiau ir toliau taip pat.

Pasitraukus p.5~ santr =ponui. Šėmekliui6J. Šėmeklis, statybininkas, Balio ir Vandos Sruogų namų Kaune gyventojas 1944–1946 m. Gyveno su šeima antrame namo aukšte. Pirmasis nuomininkas., gal Tamsta galėtum toliau vienas gyventi? Oficialiai — tamsta ir toliau užimtum viršutines patalpas, o apatinės liktų mano reikalam. Bet Tamsta galėtum faktinai naudotis ir apatinėm. Mano reikalam liktų ištisai mano kabinetas apačioje, o valgomąjį, ypač vasarą, Tamsta galėtum naudoti, — gal būtų tamstai tai patogiau? Namas oficialiai yra mano „личная собственность“7~ rus =asmeninė nuosavybė., be mano sutikimo miesto valdyba jo negali paimti ir kam kitam įduoti. Dėl visa ko čia pridedu 3 mano vizitines korteles, prašau jas prikabinti prie durų, kad būtų aiškiai pažymėta, jog aš tuos kambarius užim[u]. Kada aš ten apsigyvensiu, ne miesto valdybos, bet mano reikalas. Dabar aš sergu, visą vasarą gydysiuos, — miesto valdybai tai negali rūpėti.

Namą globoja p. B. Sruogienė, ji yra įgaliota veikti mano vardu. Todėl tad tolimesniame gyvenime prašyčiau tartis su ja.

Su gilia pagarba
B[.] Sruoga8Balys Sruoga (1896–1947), Vilniaus universiteto dėstytojas, profesorius, Rusų literatūros katedros vedėjas.

Vilnius
1946. VI. 6


KOMENTARAI

1 P. Speičys kartu su šeima Balio ir Vandos Sruogų namuose Kaune, Ramiojoje gatvėje 9b, gyveno 1944–1962 m.
2 Ignas Jonynas (1884–1954), istorikas, 1944–1954 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, profesorius.
3 ~ santr =ponia.
4 Bronė Sruogienė (1896–1950), Balio Sruogos brolio Juozapo Sruogos žmona.
5 ~ santr =ponui.
6 J. Šėmeklis, statybininkas, Balio ir Vandos Sruogų namų Kaune gyventojas 1944–1946 m. Gyveno su šeima antrame namo aukšte. Pirmasis nuomininkas.
7 ~ rus =asmeninė nuosavybė.
8 Balys Sruoga (1896–1947), Vilniaus universiteto dėstytojas, profesorius, Rusų literatūros katedros vedėjas.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.