Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1922-05-18, iš Miuncheno – į Berlyną

Ir šiandie nuo Tavęs nieko – nieko. – –

Vanda Daugirdaitė
Gartenh. b/Schönberg
Berlin, Charlott.
Schillerstr. 1281Gartenh[aus] [Noske] b[ei]/Schönberg / Berlin, Charlott[enburg] / Schiller str[asse] 128 vok =Noske'ės sodo namas, per Schönbergą / Berlynas, Šarlotenburgas / Schillerio gatvė 128.


Ir šiandie nuo Tavęs nieko – nieko[.] – – Jau kelinta diena! Ar tokio pavasario aš laukiau!

Šiandie iš ryto išsiunčiau tau express2angl =skubus. laišką, visą dieną sėdėjau nuo ryto 6 val.3val[andos]. susilenkęs, dabar vakaro 7 val.4val[andą]. einu kiek pasivaikščioti, kad grįžus vėlei sėdėti.

O iš Tavęs nieko – nieko!..

Man taip liūdna – taip ilgu! Ar tu negirdi manęs[?]

Bol.

Ketvirtadienis[.]KOMENTARAI

1 Gartenh[aus] [Noske] b[ei]/Schönberg / Berlin, Charlott[enburg] / Schiller str[asse] 128 vok =Noske'ės sodo namas, per Schönbergą / Berlynas, Šarlotenburgas / Schillerio gatvė 128.
2 angl =skubus.
3 val[andos].
4 val[andą].
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.