Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1922-05-28, iš Bavarijos Alpių – į Berlyną

Labas rytas!

V. Daugirdaitė
Gartenh.1 Gartenh[aus] [Noske] vok =Noske'ės sodo namas. b/Schönberg2B[ei] Schönberg vok =per Schönbergą.
Berlin3Berlin vok =Berlynas., Charl.4Charl[ottenburg][-][Wilmersdorf] vok =Carlotenburg-Wilmersdorf miestelio rajonas.
Schillerstr.5Schiller str[asse] vok =Schillerio gatvė. 128III


Labas rytas! Dar saulužės nėra, dar tik nematomi spinduliukai žybtelėja, o tu dar saldžiai, saldžiai sapnuoji.

Sapnuok, Vandukai, tegu tau bus lengva, o aš kalnuose tau paliūliuosiu, tavo sapnuose lengva tau bus.

Labas rytas!

Tuoj saulė tekės.

Bal


KOMENTARAI

1 Gartenh[aus] [Noske] vok =Noske'ės sodo namas.
2 B[ei] Schönberg vok =per Schönbergą.
3 Berlin vok =Berlynas.
4 Charl[ottenburg][-][Wilmersdorf] vok =Carlotenburg-Wilmersdorf miestelio rajonas.
5 Schiller str[asse] vok =Schillerio gatvė.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.