Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1922-05-28, iš Bavarijos Alpių – į Berlyną

Vanduk, aš vėl kalnuos.

Vanda Daugirdaitė
Gartenhaus1Gartenhaus [Noske] vok =Noske'ės sodo namas. b/Schönberg2B[ei] Schönberg vok =per Schönbergą.
Berlin3Berlin vok =Berlynas., Charlott.4Charlott[enburg][-][Wilmersdorf] vok =Carlotenburg-Wilmersdorf miestelio rajonas.
Schillerstr[.]5Schiller str[asse] vok =Schillerio gatvė. 128III


Vanduk, aš vėl kalnuos6Ruchenköpfe (1, 805 m), Rotwand (1, 884 m) – viršukalnės Bavarijoje..

Tokios ūkanos. Narstaus po debesis. Bet aš šiandie aukštai – ir visai vienas.

O atsikėliau dar prieš tris ryto. Gerai, kad tu būtai! Kad tu mane atmintai!

Narstaus po debesis, prakaitą ir ūkanas šluostau rankoms – ir dainuoju.

Vandukai mano, kad tu būtai čionai!

BalVanda Daugirdaitė
Gartenhaus b/Schönberg
Berlin, Charlott.
Schillerstr. 128


Tai tik dabar nusileidau nuo kalnų7Hinteres Sonnwendjoch (1, 986 m) – aukščiausia Mangfallo kalnų viršūnė Bavarijoje.. Vos neužsimušiau eidamas nuo vienos viršūnės į kitą. Susidraskiau rankas, pančekas, iš batų vinys išsilupo, o galų gale du vokiečiu pabaigė traukt ant uolos[,] 21/2 aukštesnės už mane, o visai vertikalinės. Kad ne jie, tai būt buvę negerai: apačion nulipti labai sunku buvo, o viršun – visai negalima. Ir dar daug daug tokių dalykų buvo – paskui parašysiu, o dabar nusiritau pakalnėn ir šildaus saulėj[,] ir tau dūmoju[.]

Boliuk

Dovanok, markės nebeturiu[.]8Sakinys, prirašytas vertikaliai dešiniojoje paraštėje.


Radau markę.9Sakinys, prirašytas vertikaliai kairiojoje paraštėje.KOMENTARAI

1 Gartenhaus [Noske] vok =Noske'ės sodo namas.
2 B[ei] Schönberg vok =per Schönbergą.
3 Berlin vok =Berlynas.
4 Charlott[enburg][-][Wilmersdorf] vok =Carlotenburg-Wilmersdorf miestelio rajonas.
5 Schiller str[asse] vok =Schillerio gatvė.
6 Ruchenköpfe (1, 805 m), Rotwand (1, 884 m) – viršukalnės Bavarijoje.
7 Hinteres Sonnwendjoch (1, 986 m) – aukščiausia Mangfallo kalnų viršūnė Bavarijoje.
8 Sakinys, prirašytas vertikaliai dešiniojoje paraštėje.
9 Sakinys, prirašytas vertikaliai kairiojoje paraštėje.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.