Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, 1922-06-19, iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino

Erode prakeiktas – nesikeik.

Herrn A. Rimka1Herrn A. Rimka vok =Ponas A[lbinas] Rimka.

Frankfurt / M2Frankfurt / M vok =Frankfurtas prie Maino.
Unterweg 8III3Unterweg 8III vok =Unterweg gatvė 8III.


Erode prakeiktas – nesikeik. Negalėjau – jau ketvirtadienį buvau Miunchene ir apie Judošių Nelabą straipsnį pyškinau. Del palatkos sakyk aiškiai, nes bus vėlu. Juk aš manau į Tirolį[,] o paskui kur į Lietuvą – aš manau be štukų. Jei tik gausiu kiek piningų – tuoj fundijuos katilą, miegamą maišą ir kitus interesus. Bet, velnias žino, žmogus gali pirma laiko susibankrutyti. Ar tu atvažiuosi į Passionsspiel? Šv. Jonui aš važiuoju į Austriją[,] Eze – ten irgi Passionsspiel, paskui Kufstein, Innsbruck ir t. t. Yra ko pasižiūrėti – atvažiuok[.]

Bal


KOMENTARAI

1 Herrn A. Rimka vok =Ponas A[lbinas] Rimka.
2 Frankfurt / M vok =Frankfurtas prie Maino.
3 Unterweg 8III vok =Unterweg gatvė 8III.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.