Balio Sruogos telegrama Vandai Daugirdaitei, 1922-06-02, iš Miuncheno – į Berlyną

Sonnabend nachmittag

Schönberg1[Bei] Schönberg vok=[per] Schönbergą. [,] Daugirdaitė
Berlin2Berlin vok =Berlynas.[,] Schillerstr 1283Schiller str[asse] vok =Schillerio gatvė 128.


Sonnabend nachmittag[,] Erfurt[,] Thüringen – Balys[.]4Sonnabend nachmittag, Erfurt, Thüringen – Balis. vok =Šeštadienio popietę, Erfurtas, Tiuringija – Balys.
Šeštadienį, negavęs Vandos Daugirdaitės atsakymo, Balys Sruoga į Tiuringijos sostinę Erfurtą neišvažiavo. Kelionė atidėta ir dėl to, kad jis jautėsi per daug nuvargęs, todėl buvo įsitikinęs, kad į Harco kalnus neužlips. Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė vėliau Tiuringijoje kartu praleido tris dienas (1922-06-04–06).KOMENTARAI

1 [Bei] Schönberg vok=[per] Schönbergą.
2 Berlin vok =Berlynas.
3 Schiller str[asse] vok =Schillerio gatvė 128.
4 Sonnabend nachmittag, Erfurt, Thüringen – Balis. vok =Šeštadienio popietę, Erfurtas, Tiuringija – Balys.
Šeštadienį, negavęs Vandos Daugirdaitės atsakymo, Balys Sruoga į Tiuringijos sostinę Erfurtą neišvažiavo. Kelionė atidėta ir dėl to, kad jis jautėsi per daug nuvargęs, todėl buvo įsitikinęs, kad į Harco kalnus neužlips. Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė vėliau Tiuringijoje kartu praleido tris dienas (1922-06-04–06).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.