Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1922-06-24, iš Erlio Tirolyje – į Berlyną

Atsimeni[,] tas kalnas, kur toks labai keistas buvo?

V. Daugirdaitė
b / Schönberg

Berlin, Charl.
Schillerstr. 128III
Gartenhaus


Atsimeni[,] tas kalnas, kur toks labai keistas buvo? Čia tas pats.1Kaizerio kalnų grandinė Austrijos Tirolio provincijoje.

Šitokią atvirutę parašiau ir Tavo tėvui.2Minimas Balio Sruogos atvirlaiškis Vandos Daugirdaitės tėvui Kazimierui Daugirdui neišliko. Šiandie šv. Jonas – tegu ir jis atsimena.

O tu nebūk liūdna.

Gana –

Balys.


KOMENTARAI

1 Kaizerio kalnų grandinė Austrijos Tirolio provincijoje.
2 Minimas Balio Sruogos atvirlaiškis Vandos Daugirdaitės tėvui Kazimierui Daugirdui neišliko.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.