Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1922-06-24, iš Oberaudorfo – į Berlyną

Ar žinai kalnelį šitą?

Vanda Daugirdaitė
b/Schönberg

Berlin, Charl.
Schillerstr. 128III
Garten.


Ar žinai kalnelį šitą?1Spėtina, kad minimas Brünnstein kalnas (1 619 metrų aukščio) netoli Oberaudorfo. Jo atvaizdą žr. kitame 1922-06-24 Balio Sruogos atvirlaiškyje Vandai Daugirdaitei (LLTI BR, f. 53, b. 659_11). O šiandie dar šv. Jono vakarėlis, o aš pasikėliau į tą vietą, kur mes Oberaudorfe buvome. Pasikėliau vėlei vienai vienas. Tokios mėlynos ūkanos viršūnes apsupė, taip liūdnai begrįžtančių namo skambaliukai skamba.

O aš klykiu kalno viršūnėj – Tavęs šaukiuos – ar girdi?

Bal


KOMENTARAI

1 Spėtina, kad minimas Brünnstein kalnas (1 619 metrų aukščio) netoli Oberaudorfo. Jo atvaizdą žr. kitame 1922-06-24 Balio Sruogos atvirlaiškyje Vandai Daugirdaitei (LLTI BR, f. 53, b. 659_11).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.