Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1922-07-12, iš Miuncheno – į Berlyną

Šiandie trečiadienis.

Vanda Daugirdaitė
b/Schönberg

Berlin, Charlott.
Schillerstr.[,] Gartenh.
128 III


Šiandie trečiadienis.

Šiandie aš[,] kaip paprastai[,] kas savaitę sėdžiu namie ir rašau straipsnį į laikraščius. Šiandie irgi iš ryto nuo Tavęs jokio laiškučio. Man taip liūdna pasidarė, net ašaros ištryško.

Pradėjau rašyti straipsn. „Vokiečių kova del teatro aneksijos“1Padegėlis Kasmatė [Balys Sruoga], „Vokiečių kova dėl teatro aneksijos“, in: Lietuvos žinios, 1922-08-11, Nr. 130, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-13, Nr. 132, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-15, Nr. 133, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-22, Nr. 138, p. 2–3. Balys Sruoga straipsnyje rašė apie vokiečių teatro istoriją, jo tradicinę prasmę, nepalankias pralaimėto karo pasekmes teatrui, iš krikščionių demokratų ir socialistų demokratų sudarytą vokiečių klerikalų organizaciją, jos sistemą, siekį aneksuoti teatrą: „Kokią beždžionę iš kultūros vokiečiai čia padarys – tai tik ateitis tegali parodyti!“ (Id., in: Ibid., 1922-08-22, Nr. 138, p. 3). – parašiau mašinėle 5 pusl. pats nežinau ką. Bet jau 12 v.[,] einu pietų ir gaunu tavo tokį gerą laišką2Minimas Vandos Daugirdaitės laiškas neišliko.. Kaip gerai, kad aš jį šiandie gavau!

O tu ketvirtadienį nuo 6 iki 81/2 val. padūmok gerai apie mane. Kas bus – tai paskui parašysiu, kai jau bus3Vėliau apie tai nerašyta, mintis toliau nepratęsta. Kitą dieną, ketvirtadienį ryte, bavarų policija apkaltino Balį Sruogą dalyvaujant spekuliantų veikloje (nelegaliai prekiaujant briliantais), jo kambaryje padarė kratą, likvidavo jo rašytus laiškus (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-13, in: LLTI BR, f. 53, b. 475, l. 1r–v)..

Baliukas


KOMENTARAI

1 Padegėlis Kasmatė [Balys Sruoga], „Vokiečių kova dėl teatro aneksijos“, in: Lietuvos žinios, 1922-08-11, Nr. 130, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-13, Nr. 132, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-15, Nr. 133, p. 2; Id., in: Ibid., 1922-08-22, Nr. 138, p. 2–3. Balys Sruoga straipsnyje rašė apie vokiečių teatro istoriją, jo tradicinę prasmę, nepalankias pralaimėto karo pasekmes teatrui, iš krikščionių demokratų ir socialistų demokratų sudarytą vokiečių klerikalų organizaciją, jos sistemą, siekį aneksuoti teatrą: „Kokią beždžionę iš kultūros vokiečiai čia padarys – tai tik ateitis tegali parodyti!“ (Id., in: Ibid., 1922-08-22, Nr. 138, p. 3).
2 Minimas Vandos Daugirdaitės laiškas neišliko.
3 Vėliau apie tai nerašyta, mintis toliau nepratęsta. Kitą dieną, ketvirtadienį ryte, bavarų policija apkaltino Balį Sruogą dalyvaujant spekuliantų veikloje (nelegaliai prekiaujant briliantais), jo kambaryje padarė kratą, likvidavo jo rašytus laiškus (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-13, in: LLTI BR, f. 53, b. 475, l. 1r–v).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.