Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei ir Sofijai Laucevičiūtei, po 1922-07-17, iš Miuncheno – į Berlyną

Vanda ir Zoska

Vanda1Vanda Daugirdaitė (1899–1997), istorijos studentė Berlyno universitete. ir Zoska2Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), Vandos Daugirdaitės pusseserė. Ji, studijuodama ekonomiką Berlyno universitete, gyveno kartu su Vanda Daugirdaite, jos buvo kambario draugės.,

šis žmogus, miunchenietis lietuvis3Balys Sruoga (1896–1947), slavistikos studentas Miuncheno universitete.[,] atvažiuoja int jus, labai žemų linkėjimų atveža ir svarbiausias atvažiavimo tikslas: paimti už kalnieriaus Kiršą4Faustas Kirša (1891–1964), Berlyno universiteto vokiečių kalbos ir literatūros, estetikos studentas. Jis kartu su bičiuliu Baliu Sruoga prieš grįždami į Lietuvą po pavasario semestro Vokietijos universitetuose tarėsi išvykti į Bavarijos Alpes: „Todel aš noriu būtinai atsikviesti Kiršą, kad su juo eiti į kalnus ir kokią savaitę dar pagyventi kalnuose laisvu, saulėtu, laukiniu gyvenimu“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-17, in: LLTI BR, f. 53, b. 486, l. 1r). Faustas Kirša į Miuncheną atvyko 1922-08-01, į kalnus bičiuliai leidosi dar po kelių dienų. Kelionės įspūdį Balys Sruoga apibendrino taip: „Tiek žiaurių, pašėlusių įspūdžių aš nesu nuo Kaukazo laikų pergyvenęs!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Bavarijos – į Berlyną, 1922-08-06, in: LLTI BR, f. 53, b. 659, l. 3r). Balys Sruoga su Faustu Kirša iš Bavarijos Alpių grįžo 1922-08-11. ir atgabenti į Miuncheną. Tai jūs jį išlydėkit, aptaisykit, iškrapštykit – išsiųskit.

Apie tai tuojau praneškit Kiršai, kad jis tuojau turi važiuoti.

Čia jau visa jam parengta.

Būtinai tegu važiuoja[.]

Kloniojuos[.]

Balys


KOMENTARAI

1 Vanda Daugirdaitė (1899–1997), istorijos studentė Berlyno universitete.
2 Sofija Laucevičiūtė (1898–2003), Vandos Daugirdaitės pusseserė. Ji, studijuodama ekonomiką Berlyno universitete, gyveno kartu su Vanda Daugirdaite, jos buvo kambario draugės.
3 Balys Sruoga (1896–1947), slavistikos studentas Miuncheno universitete.
4 Faustas Kirša (1891–1964), Berlyno universiteto vokiečių kalbos ir literatūros, estetikos studentas. Jis kartu su bičiuliu Baliu Sruoga prieš grįždami į Lietuvą po pavasario semestro Vokietijos universitetuose tarėsi išvykti į Bavarijos Alpes: „Todel aš noriu būtinai atsikviesti Kiršą, kad su juo eiti į kalnus ir kokią savaitę dar pagyventi kalnuose laisvu, saulėtu, laukiniu gyvenimu“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Berlyną, 1922-07-17, in: LLTI BR, f. 53, b. 486, l. 1r). Faustas Kirša į Miuncheną atvyko 1922-08-01, į kalnus bičiuliai leidosi dar po kelių dienų. Kelionės įspūdį Balys Sruoga apibendrino taip: „Tiek žiaurių, pašėlusių įspūdžių aš nesu nuo Kaukazo laikų pergyvenęs!“ (Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iš Bavarijos – į Berlyną, 1922-08-06, in: LLTI BR, f. 53, b. 659, l. 3r). Balys Sruoga su Faustu Kirša iš Bavarijos Alpių grįžo 1922-08-11.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.