Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1922-08-10, iš Zalcburgo – į Būgius

Paskutinė Austrijos vietelė.

Paskutinė Austrijos viete1Hirschbichl – perėja Berchtesgadeno Alpėse.. Už vienos minutės lendame pro sieną, keliamės į kalniuką[,] paskui į klonį, paskui keliamės į aukščiausią mūsų kelionės kalną – Watzmann2Watzmann – 2 713 metrų aukščio kalnas Bavarijos Alpėse į pietus nuo Berchtesgaden miestelio.. Nuo jo nusileisime į įstabiai gražų ežerą Königssee3Königssee – ežeras Bavarijoje, netoli pasienio su Austrija. – ir iš ten atgal į Miuncheną ir į Lietuvą. Nebegaliu bebūti kalnuose, taip pasiilgau Tavęs. Šiąnakt nakvojome kažkokiame vienuolyne ne vienuolyne, bet tokioj vietoj[,] kur pilgeriai4Pilger vok =piligrimas. melstis eina (Kirchentall5Maria Kirchental – Romos katalikų piligrimų bažnyčia Sankt Martino mieste prie Loferio, Austrijoje, Zalcburgo žemėje.)[,] – visą naktį tave sapnavau ir šiandie visą dieną jau einame – ir visa diena tu mano akyse ir mintyse – nežinau, kas tai pasidarė, bet man taip ilgu, taip ilgu, kad[,] rodos[,] aš jau nebeištversiu – bėgsiu, lėksiu. Kodel man taip ilgu pasidarė? Negaliu nurimti, negaliu nei kalnuose užsimiršti – mylimas, mylimas mano Vandukai! Aš nežinau, ar aš rasiu Miunchene nuo Tavęs laišką[,] ar ne, bet atvažiavęs į Lietuvą aš tuoj į Tave atvažiuosiu – ar gerai[,] Vandukai? Kitaip aš negaliu – aš taip Tavęs pasiilgau! Einu kalnais, pakalnėmis, žydinčiais klonimis ir mano širdis tau dainuoja, ir mano siela tavęs laukia. Kaip karaliūnaitės, kuri ateina gyventi ir būti, kaip dievaitės, kuri ateina mylėti.

Vandukai, aš laimingas, kad aš tave myliu – aš taip norėtau Tave išbučiuoti kaitroj, kad tu žinotum[,] kaip aš tave myliu. Mano mielas, mielas numylėtas, išsvajotas Vandukas, mano mylima[,] mylima mano! Ar tu norėtai, kad aš šiandie tave visą visą išbučiuotau, priglaustau prie krūtinės tave[,] baltą ir virpančią, tave[,] mylinčią ir bučiuojančią?.. Ar norėtai[,] Vandukai, kad aš šiandie tave užsuptau užliūliuotau bučiuodamas tave, tave visą, visą! Kodel aš taip pasiilgau tavęs[?]

Aš nei nežinau, kaip tau pasakyti – aš tik norėtau tūkstančių tūkstančius kartų kartoti, kaip aš tave myliu, aš tik norėtau tave virpančią kaitroje bučiuoti.

Mano mylimas, mylimas Vandukas! Mano sapnai, mano gyvenimas, mano dienos saulėtos – visa Tavo[,] visa Tavo dainuojanti karalystė. Aš tik norėtau, kad tau amžius skambėtų daina be žodžių: myliu!

Mylimas, mylimas mano Vandukas. Bučiuoju Tave glausdamas virpančią[.]

Tavo Bal
10/VIII


KOMENTARAI

1 Hirschbichl – perėja Berchtesgadeno Alpėse.
2 Watzmann – 2 713 metrų aukščio kalnas Bavarijos Alpėse į pietus nuo Berchtesgaden miestelio.
3 Königssee – ežeras Bavarijoje, netoli pasienio su Austrija.
4 Pilger vok =piligrimas.
5 Maria Kirchental – Romos katalikų piligrimų bažnyčia Sankt Martino mieste prie Loferio, Austrijoje, Zalcburgo žemėje.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.