Balio Sruogos laiškas Liudui Girai, 1923-03-23, iš Miuncheno – į Kauną

Gira Liudas, sveiks, / Ar negalėtai padaryti gerą darbą[?]

Gira Liudas, sveiks,

Ar negalėtai1Liudas Gira (18884–1946), poetas, kritikas, dramaturgas, publicistas, vertėjas. padaryti gerą darbą[?]

Stasys Varnauskas, mano geras prietelius[,] grįžęs iš Rusijos norėtų baigti mokslą Vokietijos – specializuotis graviūroj.

Ar negalėtų Lietuvių m. kūrėjų draugija2Lietuvių meno kūrėjų draugija – Lietuvos dailininkų, rašytojų, muzikų, teatralų, architektų organizacija, veikusi 1920–1929 m. Kaune. Liudas Gira 1922–1925 buvo Dramos sekcijos pirmininkas, Valstybės dramos teatro direktorius. palaikyti jo prašymą Mobilizacijos skyriuj, kad jo karo tarnyba būtų atidėta, kol jis baigs mokslą[?] (Jis yra 25 m., o paprastai atidedama iki 28 m.)[.]

Aš manau, Draugija galėtų prie jo prašymo pridėti savo rekomendaciją.

Jei būtų galima – prašytau neatsisakyt padaryti[.]

Spaudžiu visas atvirs
Tavo Balys


KOMENTARAI

1 Liudas Gira (18884–1946), poetas, kritikas, dramaturgas, publicistas, vertėjas.
2 Lietuvių meno kūrėjų draugija – Lietuvos dailininkų, rašytojų, muzikų, teatralų, architektų organizacija, veikusi 1920–1929 m. Kaune. Liudas Gira 1922–1925 buvo Dramos sekcijos pirmininkas, Valstybės dramos teatro direktorius.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.