Balio Sruogos laiškas „Lietuvos žinių“ redakcijai, iki 1923-07-01, iš Miuncheno – į Kauną

„Lietuvos žinių“ ekspedicijai.

„Lietuvos žinių“1Lietuvos žinios – dienraštis, leistas 1922–1940 m. Kaune. ekspedicijai[.]


Ponai,

Nuo š. met. liepos mėn. 1 d. prašau „Lietuvos žinias[“] man siuntinėti šiuo adresu: „Balys Sruoga, Kunigundenstr. 23II b/Wagner[,] München“2 „Balys Sruoga, Kunigundenstr. 23II b/Wagner // München“ vok =„Balys Sruoga, Kunigunden gatvė 23 II / pas (per) Wagnerį // Miunchenas. // Balys Sruoga apie naują butą rašė: „Aš jau naujame bute! […] Butas labai gražus, tiktai mokėt teks į mėnesį 200. 000 m., tiek to, bet reginys gražus, švaru, šeimininkė sutaisys skalbinius. – –“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iki 1923-07-07, iš Miuncheno – į Berlyną, in: LLTI BR, f. 53, b. 511, l. 1r ). „Švabingo šiaurėje, Müncheno universiteto ir meno kvartale, netoli Anglų sodo, tylioje gatvelėje Sruoga buvo pasisamdęs kambariuką pas valdininko našlę. Ji motiniškai juo rūpinosi, savotiškai jį suprato, šiek tiek, žinoma, pasipelnydama“ (Erich Müller-Kamp, „Balys Sruoga Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 93).[.]

Prie šio rašto pridedu senojo adreso iškarpą3b 73 / Balis Sruoga / Mühlbauer str b Simon / München, Vokietija vok =b[utas] 73 / Balys Sruoga / Mühlbauer gatvė pas (per) Simoną / Miunchenas, Vokietija..

Aukštoj pagarboj

Balys Sruoga


KOMENTARAI

1 Lietuvos žinios – dienraštis, leistas 1922–1940 m. Kaune.
2 „Balys Sruoga, Kunigundenstr. 23II b/Wagner // München“ vok =„Balys Sruoga, Kunigunden gatvė 23 II / pas (per) Wagnerį // Miunchenas. // Balys Sruoga apie naują butą rašė: „Aš jau naujame bute! […] Butas labai gražus, tiktai mokėt teks į mėnesį 200. 000 m., tiek to, bet reginys gražus, švaru, šeimininkė sutaisys skalbinius. – –“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iki 1923-07-07, iš Miuncheno – į Berlyną, in: LLTI BR, f. 53, b. 511, l. 1r ). „Švabingo šiaurėje, Müncheno universiteto ir meno kvartale, netoli Anglų sodo, tylioje gatvelėje Sruoga buvo pasisamdęs kambariuką pas valdininko našlę. Ji motiniškai juo rūpinosi, savotiškai jį suprato, šiek tiek, žinoma, pasipelnydama“ (Erich Müller-Kamp, „Balys Sruoga Münchene“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 93).
3 b 73 / Balis Sruoga / Mühlbauer str b Simon / München, Vokietija vok =b[utas] 73 / Balys Sruoga / Mühlbauer gatvė pas (per) Simoną / Miunchenas, Vokietija.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.