Balio Sruogos laiškas Viktorijai Gravrogkaitei, iki 1923-07-30, iš Miuncheno – į Berlyną

Vicia, / Aš jau nepamenu, kaip mes kits kitą šaukiam[…]

Vicia1Viktorija Gravrogkaitė (1896–1974) – bajorų Viktorijos Goesytės-Gravrogkienės (1863–1936) ir Konstantino Gravrogko (1842–1900) dukra, mokytoja. 1921–1923 m. studijavo Berlyno universitete, buvo Vandos Daugirdaitės draugė, vadinta Vicia. Balys Sruoga su Vanda Daugirdaite ir jos bičiulėmis Sofija Laucevičiūte ir Viktorija Gravrogkaite 1922 m. Kūčias ir Kalėdas praleido Saksonijos Šveicarijoje, vaikščiojo ir slidinėjo Elbės Smiltaininiuose kalnuose ir Riesengebirge, ties Čekijos ir Lenkijos siena. Šventės visiems paliko malonių įspūdžių, gerą nuotaiką.,

Aš jau nepamenu, kaip mes kits kitą šaukiam [–] „Tamsta“ ar „tu“, todel, kad išvengti precedento ir padaryti kompromisą[,] vietoj šių dviejų terminų pasiūlau vartoti trečią: „Jis“.

Taigi dalykas toks yra. Brolis2Juozapas Sruoga (1886–1957), diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, tuo metu, baigęs sekretoriaus darbą Maskvoje, dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne. apie berlyniškius ekskursantus piktas rašo: esą vaipos ir krapštos.

Man – dar labiau pikta. Visų pirma – aš atsisakiau nuo vokiečių kompanijos[,] su kuria galėjau eiti toli į Tirolį, o jei iš Berlyno niekas neatvažiuotų – aš likčiau visai be kompanijos. O aš baisiai noriu į kalnus pasikelti. Tikrai iš Berlyno atvažiuos brolis Juozas. Atvažiuok ir „Jis“, būsim trys – o tai visai gana padoriai ekskursijai. Nėra reikalo daugiau išglebėlių po Berlyno karčiamas rankioti.

Maršrutas toks: Herzogstand3Herzogstand – 1 731 m. aukščio kalnas Vokietijoje, Šiaurinėse Alpėse, 75 km. į pietus nuo Miuncheno miesto. – Heimgarten4Heimgarten – 1 790 m. aukščio kalnas Vokietijoje, pietų Bavarijoje., Ohlstandt5Ohlstadt – gyvenvietė Garmisch-Partenkirchen rajone, Bavarijoje, Vokietijoje. (nakvynė)[,] traukiniu iki Garmisch6Garmisch-Partenkirchen – miestas Bavarijoje, pietų Vokietijoje, netoli sienos su Austrija. ir tą pačią dieną iki Kreuzeck7Kreuzeck – 1 651 m. aukščio kalnas Vokietijoje, Wetterstein kalnų masyve, Bavarijoje.. Iš ten į Alpspitze8Alpspitze – 2 628 m. aukščio kalnas Vokietijoje, Bavarijoje.. Iš ten vieni (smarkesni) eis į Zugspitzą9Zugspitze – 2962 m. kalnas Alpėse, aukščiausias Vokietijos kalnas. Stūkso prie sienos su Austrija, netoli Garmisch-Partenkirchen miesto. per Höllental10Höllental (Wetterstein) – kalnų kelias Bavarijoje, Vokietijoje, veda į Zugspitze, yra Garmisch-Partenkirchen rajone. (gana pavojinga) ir kiti (ne taip smarkūs) eis į Zugspitzą pro Anger11Höllental-Angerhütte – Wetterstein kalnuose įsikūrusi bazė, skirta poilsiui, kopiant į Zugspitze. ir Knorrhütte12Knorrhütte – Vokietijos Alpių klubo Miuncheno skyriaus „Wetterstein“ gyvenvietė kalnuose, kur apsistoja keliautojai, kopiantys į Zugspitze iš Garmisch-Partenkirchen miesto. (be jokio pavojaus). Nuo Zugspitzo visi kartu verčiamės į Austriją, persismaugę per eilę kalnelių ir pakalnėlių draskomės į Perseierspitze13Perseierspitze – 3 040 m. aukščio kalnas Austrijoje, aukščiausias taškas Lechtal Alpių dalyje. (aukščiausią mūsų kelionėj [–] 3 030 m[.]). Iš ten per Mädele ir Mädelgabel14Mädelegabel – 2 645 m. aukščio kalnas Allgäu Alpėse, netoli miesto Oberstdorf. verčiamės atgal į Bavariją. Sunkiausias kelias – į Perseierspitze – bet užtat ir gražiausias. Iki tam laikui jau būsim gerai išsitreniravę.

Aš norėčiau turėti gerą kompanioną vyrą (brolis Juozas – moteriškas ėjikas).

Būtų nebloga, kad koks fotografas prisidėtų. Bet jeigu nieks neprisidės – ganės ir mūsų trijų.

Terminas – išeit iš Miuncheno 1 arba vėliausiai 2 rugp.

O šiaip – kloniojuos[.]

Balys, Pranciškaus15Pranciškus Sruoga (1886–1931), Balio Sruogos tėvas, ūkininkas Baibokuose. sūnus

Mergelei Vicei[.]KOMENTARAI

1 Viktorija Gravrogkaitė (1896–1974) – bajorų Viktorijos Goesytės-Gravrogkienės (1863–1936) ir Konstantino Gravrogko (1842–1900) dukra, mokytoja. 1921–1923 m. studijavo Berlyno universitete, buvo Vandos Daugirdaitės draugė, vadinta Vicia. Balys Sruoga su Vanda Daugirdaite ir jos bičiulėmis Sofija Laucevičiūte ir Viktorija Gravrogkaite 1922 m. Kūčias ir Kalėdas praleido Saksonijos Šveicarijoje, vaikščiojo ir slidinėjo Elbės Smiltaininiuose kalnuose ir Riesengebirge, ties Čekijos ir Lenkijos siena. Šventės visiems paliko malonių įspūdžių, gerą nuotaiką.
2 Juozapas Sruoga (1886–1957), diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, tuo metu, baigęs sekretoriaus darbą Maskvoje, dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne.
3 Herzogstand – 1 731 m. aukščio kalnas Vokietijoje, Šiaurinėse Alpėse, 75 km. į pietus nuo Miuncheno miesto.
4 Heimgarten – 1 790 m. aukščio kalnas Vokietijoje, pietų Bavarijoje.
5 Ohlstadt – gyvenvietė Garmisch-Partenkirchen rajone, Bavarijoje, Vokietijoje.
6 Garmisch-Partenkirchen – miestas Bavarijoje, pietų Vokietijoje, netoli sienos su Austrija.
7 Kreuzeck – 1 651 m. aukščio kalnas Vokietijoje, Wetterstein kalnų masyve, Bavarijoje.
8 Alpspitze – 2 628 m. aukščio kalnas Vokietijoje, Bavarijoje.
9 Zugspitze – 2962 m. kalnas Alpėse, aukščiausias Vokietijos kalnas. Stūkso prie sienos su Austrija, netoli Garmisch-Partenkirchen miesto.
10 Höllental (Wetterstein) – kalnų kelias Bavarijoje, Vokietijoje, veda į Zugspitze, yra Garmisch-Partenkirchen rajone.
11 Höllental-Angerhütte – Wetterstein kalnuose įsikūrusi bazė, skirta poilsiui, kopiant į Zugspitze.
12 Knorrhütte – Vokietijos Alpių klubo Miuncheno skyriaus „Wetterstein“ gyvenvietė kalnuose, kur apsistoja keliautojai, kopiantys į Zugspitze iš Garmisch-Partenkirchen miesto.
13 Perseierspitze – 3 040 m. aukščio kalnas Austrijoje, aukščiausias taškas Lechtal Alpių dalyje.
14 Mädelegabel – 2 645 m. aukščio kalnas Allgäu Alpėse, netoli miesto Oberstdorf.
15 Pranciškus Sruoga (1886–1931), Balio Sruogos tėvas, ūkininkas Baibokuose.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.