Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1920-08-09, važiuojant iš Kauno – į Būgius

Vakar dar buvau Kaune ir nežinojau [,] ar galėsiu pasiliuosuot – išvažiuot.

Vakar dar buvau Kaune ir nežinojau[,] ar galėsiu pasiliuosuot – išvažiuot. Šiandie jau važiuoju namo ir važiuodamas rašau. Žinai, mane Grinius1Kazys Grinius (1866–1950), 1920-06-19–1922-02-02 ministras pirmininkas. Vanda Daugirdaitė, dienraščio Lietuva apžvalgininkė ir vertėja, liudijo, kad Balys Sruoga, dirbdamas dienraščio redakcijoje, nuo 1920-03-25 eidamas redakcijos vedėjo pareigas, buvo Kazio Griniaus tiesioginėje žinioje (BLKMČ BS, KC PENN, l. 14). paleido tiktai dviem savaitėm ir 25 šio mėnesio turėsiu grįžt. Pasibariau, pasibariau su Griniu ir vis tiktai niekas neišėjo. Rodos, kad už dviejų savaičių bus karinė inteligentų mobilizacija21919-09-27 vyriausybė paskelbė jaunų vyrų, gimusių 1896, 1899, 1990 metais ir baigusių ne mažiau kaip keturias gimnazijos klases, mobilizaciją kariniams kadrams rengti. Mobilizacija buvo vykdoma nuo 1919-10-15 iki 1920-08-29. Balys Sruoga dėl mobilizacijos nuo 1920-08-08 buvo išvykęs į tėviškę atostogų.. Iš Redakcijos paims Kiršą3Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1919–1922 m. laikraščio Lietuva bendradarbis, Balio Sruogos pavaduotojas., Pronskų4Juozas Pronskus (1893–1984), žurnalistas. Nuo 1920 m. dirbo leidinio Lietuva redakcijoje korespondentu, reporteriu. ir Jocaitį5Viktoras Jocaitis (1895–1976), žurnalistas. 1919–1928 m. laikraščio Lietuva redaktorius, atsakingasis sekretorius, straipsnių autorius.. Turbūt Tadą6Tadas Petkevičius (1893–1964), teisininkas, diplomatas. 1918–1921 m. dirbo Ministrų kabineto reikalų vedėju. nuo mobilizacijos paliuosuos, bet Jablonskis Konstantinas7Konstantinas Jablonskis (1892–1960), istorikas. 1919–1921 m. redagavo leidinį Vyriausybės žinios. turės eiti į kazarmes[…]KOMENTARAI

1 Kazys Grinius (1866–1950), 1920-06-19–1922-02-02 ministras pirmininkas. Vanda Daugirdaitė, dienraščio Lietuva apžvalgininkė ir vertėja, liudijo, kad Balys Sruoga, dirbdamas dienraščio redakcijoje, nuo 1920-03-25 eidamas redakcijos vedėjo pareigas, buvo Kazio Griniaus tiesioginėje žinioje (BLKMČ BS, KC PENN, l. 14).
2 1919-09-27 vyriausybė paskelbė jaunų vyrų, gimusių 1896, 1899, 1990 metais ir baigusių ne mažiau kaip keturias gimnazijos klases, mobilizaciją kariniams kadrams rengti. Mobilizacija buvo vykdoma nuo 1919-10-15 iki 1920-08-29. Balys Sruoga dėl mobilizacijos nuo 1920-08-08 buvo išvykęs į tėviškę atostogų.
3 Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1919–1922 m. laikraščio Lietuva bendradarbis, Balio Sruogos pavaduotojas.
4 Juozas Pronskus (1893–1984), žurnalistas. Nuo 1920 m. dirbo leidinio Lietuva redakcijoje korespondentu, reporteriu.
5 Viktoras Jocaitis (1895–1976), žurnalistas. 1919–1928 m. laikraščio Lietuva redaktorius, atsakingasis sekretorius, straipsnių autorius.
6 Tadas Petkevičius (1893–1964), teisininkas, diplomatas. 1918–1921 m. dirbo Ministrų kabineto reikalų vedėju.
7 Konstantinas Jablonskis (1892–1960), istorikas. 1919–1921 m. redagavo leidinį Vyriausybės žinios.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.