Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1920-08-09, iš Subačiaus – į Būgius

Tegu vakarinė Saulutė palaimins tave[…]

Tegu vakarinė Saulutė palaimins tave[,] išbučiuos, veidą paglostys aukso pirštais, o aš tyliai padūmosiu del Tavęs.

Ir šis juodos lelijos lapeliukas tegu tau pasakų dienas atmins.

Kai bus diena saulėta[,] tu dainuok man – aš būsiu miške[.]

Gerai, gerai, be galo gerai, kad Tu taip daug rašai man.

Jei aš būsiu gyvas ir stiprus – tai tik tavo nuopelnas tebus.

Kitas laiškelis iš Vabalninko tegalės išeiti tik pirmadienį, Tu jį gal gausi tik antradienį ar trečiadienį[.]

Aš norėčiau būti del tavęs geras geras, kad Tavo daina po Kamanus būtų dar linksmesnė.

Sveikink nuo manęs mišką ir Kamanus.

Bučiuoju stipriai stipriai.


SubačiusKOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.