Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921-05-12, iš Kauno – į Būgius

Šiandie gavau nuo tavęs laiškelį[…]

Šiandie gavau nuo tavęs laiškelį – norėčiau tau daug parašyti ir gerai, bet su manim durnas daiktas atsitiko – jau trečia diena kaip smaugia mane baisiausios slogos, galva skauda ir t[.] t. Ir dabar va rašydamas vieną akį kumščiu užspaudžiau, o kita truputį žiūriu, kitaip nesimato. Todel tau nieko gero negaliu parašyti, o tik taip sau, kad tu ką bloga nepamanytum. Per tas dvi dienas švenčių ūpas buvo baisiai durnas[.] Slankiojau pakampiais ir vieną šaltą dieną pavakary ilgai gulėjau ant žemės ir peršalau.

O šiandie noriu tau būtinai įmest laiškutį.

Atvažiavo Pajaujis1Juozas Pajaujis (1894–1973?), spaudos darbuotojas, publicistas. 1920–1923 m. (su pertrauka) studijavo Berlyno universitete teisės ir valstybės mokslus. .

Del mano atostogų su Grinium2Kazys Grinius (1866–1950), 1920-06-19–1922-02-02 ministras pirmininkas. „Balys Sruoga, dirbdamas Lietuvos redakcijoje, buvo tiesioginėje Griniaus žinioje“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 14). Jų santykiai nebuvo idealūs: „Sruoga daug vargo su Grinium, kai tas buvo valdžioje, kažkaip jam nemokėjo įtikti“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1978-10-10, l. 2r, in: LLTI TS). dar nekalbėjau, bet prašymą padaviau ir manau, kad leis. Aš važiuosiu sekmadienį.

Del „Pano“3Kalbama apie Charleso van Lerberghe'o (1861–1907), Belgijos rašytojo, trijų veiksmų satyrinės komedijos „Panas“ (Pan) vertimo leidybos planus (veikalą iš prancūzų kalbos vertė Vanda Daugirdaitė, stilizavo Balys Sruoga). Kūrinio vertimą ir publikavimo istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 5, kn. 2: Vertimai, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 216–275, 785–787. Vanda Sruogienė liudijo, kad „tas veikalas Baliui labai patiko, abu kartu skaitėm originalą. Jis prancūziškai neblogai tekstą suprato, bet aš geriau mokėjau. Rodos, vertėm kartu[…]“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos - į Vilnių, 1979-07-18, [pasirašytas mašinraštis], l. 1r). kalbėjau su Šliūpu4Kęstutis Šliūpas (1888–1932), fizikas, leidėjas.. Jis mano išleisti nuo [„]Ragučio[“]5Ragutis – satyros ir humoro laikraštis, 1921 m. leistas Kaune, leidėjas ir atsakingasis redaktorius – Kęstutis (Keistutis) Šliūpas. vardo. Tiktai nori, kad Jomantas6Vilius Jomantas (1891–1960), tapytojas, grafikas. su Kalpoku7Petras Kalpokas (1880–1945), tapytojas. 1921–1922 m. dėstė piešimo kursuose Kaune. jį iliustruotų. Del mano prakeiktų slogų aš jo negalėjau taisyti. Baisiai durnas ūpas. Ypač kad tik viena akimi trupučiukas tesimato, ir nuolat čiaudu, kosu, spjaudaus kaip senis.

Dabar eisiu į paštą, paskui pirksiu terpentino, išsitrinsiu ir gal rytoj būsiu sveikas.

Tu tik nieko blogo nemanyk.

TavBol

Ketvirtadienis[.]KOMENTARAI

1 Juozas Pajaujis (1894–1973?), spaudos darbuotojas, publicistas. 1920–1923 m. (su pertrauka) studijavo Berlyno universitete teisės ir valstybės mokslus.
2 Kazys Grinius (1866–1950), 1920-06-19–1922-02-02 ministras pirmininkas. „Balys Sruoga, dirbdamas Lietuvos redakcijoje, buvo tiesioginėje Griniaus žinioje“ (Vandos Sruogienės pastaba, in: BLKMČ BS, l. 14). Jų santykiai nebuvo idealūs: „Sruoga daug vargo su Grinium, kai tas buvo valdžioje, kažkaip jam nemokėjo įtikti“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1978-10-10, l. 2r, in: LLTI TS).
3 Kalbama apie Charleso van Lerberghe'o (1861–1907), Belgijos rašytojo, trijų veiksmų satyrinės komedijos „Panas“ (Pan) vertimo leidybos planus (veikalą iš prancūzų kalbos vertė Vanda Daugirdaitė, stilizavo Balys Sruoga). Kūrinio vertimą ir publikavimo istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 5, kn. 2: Vertimai, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 216–275, 785–787. Vanda Sruogienė liudijo, kad „tas veikalas Baliui labai patiko, abu kartu skaitėm originalą. Jis prancūziškai neblogai tekstą suprato, bet aš geriau mokėjau. Rodos, vertėm kartu[…]“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos - į Vilnių, 1979-07-18, [pasirašytas mašinraštis], l. 1r).
4 Kęstutis Šliūpas (1888–1932), fizikas, leidėjas.
5 Ragutis – satyros ir humoro laikraštis, 1921 m. leistas Kaune, leidėjas ir atsakingasis redaktorius – Kęstutis (Keistutis) Šliūpas.
6 Vilius Jomantas (1891–1960), tapytojas, grafikas.
7 Petras Kalpokas (1880–1945), tapytojas. 1921–1922 m. dėstė piešimo kursuose Kaune.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.