Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, 1921-11-08, iš Miuncheno – į Frankfurtą prie Maino

Matai, aš Miunchene – prašom į svečius – įsigersim alaus – čia labai geras.

Herrn Albinas Rimka

Frankfurt / M
Feuerbachstr. 29II1Herrn Albinas Rimka / Frankfurt / M / Feuerbachstr. 29II vok =Ponas Albinas Rimka / Frankfurtas prie Maino / Feuerbach gatvė 29II.


Matai[,]2Balys Sruoga 1921–1924 studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete. Balys Sruoga 1921 m. lapkričio mėn. buvo ką tik įsimatrikuliavęs į universitetą. Miunchene – prašom į svečius – įsigersim alaus – čia labai geras. Bėda, kad neturiu kambario, bet gal Dievas duos.

O Tu3Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, tuo metu (1921–1923) studijavo Frankfurto prie Maino visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
Albinas Rimka buvo vienas iš artimiausių Balio Sruogos bičiulių. „Pažintis su Albinu Rimka rišo Balį nuo 1916 metų koresponduojant „Salėtekio“ ir kitos to meto spaudos reikalais. Tikrais bičiuliais jiedu pasidarė 1919 m., kada Rimka buvo Balio šefu Spaudos biure ir kada jiedu bendradarbiavo „Lietuvos“ redakcijoje. Rimka nepraleisdavo „Vilkolakio“ vaidinimų, be to, ir studijų metu Vokietijoje susitikdavo. Taip mes visi trys kartu praleidom Kalėdas Münchene 1921 m., lankydami teatrus, koncertus, meno muziejus ir garsias aludes“ (Vanda Sruogienė, Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, p. 126–127). Vanda Sruogienė Rimkos ir Sruogos bičiulystę apibūdino taikliu posakiu: „Mažai žodžių – daug minčių“ (Ibid., p. 127). „Gal artimiausia draugystė buvo su Albinu Rimka. Tokia be daugelio žodžių, paprasta. Juk tas ekonomistas jaunystėje labai domėjosi literatūra, menu, kukliai, bet taikliai duodavo pastabas“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1978-08-29, [pasirašytas mašinraštis], l. 2r, in: LLTI TS).
į svečius atvažiuok –
padarysim ekskursijų į kalnus – aukštai ant sniego, ant ledų. Sam ponimaješ4Sam ponimaješ rus =Pats supranti.. Miunchene – aš vienas kaip agurkas ir Tau žemai kloniojuos.

Bučiuoju
Balys
_________

Hotel
Miunchen, Bamberger Hot.
Neuhauser str.5Hotel / Miunchen, Bamberger Hot. / Neuhauser str. vok =Viešbutis / Miunchenas / Bambergerio viešbutis / Neuhauser gatvė.KOMENTARAI

1 Herrn Albinas Rimka / Frankfurt / M / Feuerbachstr. 29II vok =Ponas Albinas Rimka / Frankfurtas prie Maino / Feuerbach gatvė 29II.
2 Balys Sruoga 1921–1924 studijavo slavų filologiją, meno ir vokiečių literatūros istoriją Vokietijoje, Miuncheno universitete. Balys Sruoga 1921 m. lapkričio mėn. buvo ką tik įsimatrikuliavęs į universitetą.
3 Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, tuo metu (1921–1923) studijavo Frankfurto prie Maino visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.
Albinas Rimka buvo vienas iš artimiausių Balio Sruogos bičiulių. „Pažintis su Albinu Rimka rišo Balį nuo 1916 metų koresponduojant „Salėtekio“ ir kitos to meto spaudos reikalais. Tikrais bičiuliais jiedu pasidarė 1919 m., kada Rimka buvo Balio šefu Spaudos biure ir kada jiedu bendradarbiavo „Lietuvos“ redakcijoje. Rimka nepraleisdavo „Vilkolakio“ vaidinimų, be to, ir studijų metu Vokietijoje susitikdavo. Taip mes visi trys kartu praleidom Kalėdas Münchene 1921 m., lankydami teatrus, koncertus, meno muziejus ir garsias aludes“ (Vanda Sruogienė, Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, p. 126–127). Vanda Sruogienė Rimkos ir Sruogos bičiulystę apibūdino taikliu posakiu: „Mažai žodžių – daug minčių“ (Ibid., p. 127). „Gal artimiausia draugystė buvo su Albinu Rimka. Tokia be daugelio žodžių, paprasta. Juk tas ekonomistas jaunystėje labai domėjosi literatūra, menu, kukliai, bet taikliai duodavo pastabas“ (Vandos Sruogienės laiškas Algiui Samulioniui, iš Čikagos – į Vilnių, 1978-08-29, [pasirašytas mašinraštis], l. 2r, in: LLTI TS).
4 Sam ponimaješ rus =Pats supranti.
5 Hotel / Miunchen, Bamberger Hot. / Neuhauser str. vok =Viešbutis / Miunchenas / Bambergerio viešbutis / Neuhauser gatvė.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.