Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, iki 1921-11-11, iš Miuncheno – į Berlyną

Mažutį Tau žodelį, kad būtum gera ir neužmirštum, kad aš šiam pasauly esu.

Vanda Daugirdaitė
Gartenhaus Noske

Berlin, Moabit
Cuxhavener str. 151Gartenhaus Noske // Berlin, Moabit / Cuxhavener str. 15 vok =Noske'ės sodo namelis // Berlynas, Moabitas / Cuxhavener gatvė 15.


Mažutį Tau žodelį[,] kad būtum gera ir neužmirštum[,] kad aš šiam pasauly esu. Ir kad Tu žinotum. O kad nori[,] ir nežinok. By tik aš prieš sapną Tavo vardą paminėsiu, by tik su Tavim sapne pabūsiu. Ne, geriau žinok, kad manęs nereikia užmiršti. Pas mane vėlei baisiai šalta[,] aš dar kambario neturiu ir baladojuos kaip durnas iš kampo į kampą. Manau rytoj atsidėjęs ieškot – vis gal gausiu kokią skylę.

O Tu tik manęs neužmiršk.

Ar gerai, Vanduk[?] Juk aš, kaip išvažiavau iš Berlyno, dar su niekuo nė žodžio nekalbėjau.

Bal.


KOMENTARAI

1 Gartenhaus Noske // Berlin, Moabit / Cuxhavener str. 15 vok =Noske'ės sodo namelis // Berlynas, Moabitas / Cuxhavener gatvė 15.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.