Balio Sruogos atvirlaiškis Vincui Krėvei, 1921-11-29, iš Miuncheno – į Kauną

Drūts!

Litauen
Ponui Mickevičiui-Krėvei

Kaunas
Švietimo ministerija


Drūts!

Gavau „Skaitymus“1Skaitymai – literatūros ir kritikos žurnalas, leistas 1920–1923 m. Kaune. Redaktorius – Vincas Krėvė..

Turbūt Dobušingasai2Stasys Dabušis (1898–1974), kalbininkas, vertėjas. 1920–1921 m. studijavo Aukštuosiuose kursuose. Studijuodamas ir vėliau dirbo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijoje. mano eilių3Balys Sruoga, „Dievų takais“ [eilėraščiai], in: Skaitymai, Kaunas, 1921, kn. 7, p. 78–81; kn. 8, p. 83–85; kn. 10, p. 64. korektūrą dobušiavo, kad išėjo eilės į vieną makalynę sujebronytos4„Čia tikriausiai skundžiamasi puristinėmis jauno kalbos taisytojo S. Dabušio paslaugomis „Skaitymų“ kn. 10“ (Algis Samulionis)..

Jei spausdinsi mano legendą5Balys Sruoga, „Romuva“ [eiliuota legenda], in: Skaitymai, kn. 11, Kaunas, 1921, p. 78–82., tai atsiųsiu naują eilių pluoštą „Miestas“6Balys Sruoga, „Miestas“ [ekspresionistinės manieros eilėraščių ciklas], in: Skaitymai, kn. 13, Kaunas, 1922, p. 47–50. – biškį kitoniškas negu iki šiol.

Mano žiniomis, [„]Graikų liter. ist.[“]7„A. ir M. Kroaze (Croiset) „Graikų literatūros istorija“, kurios vertimą iš prancūzų kalbos vietoj stipendijos, V. Krėvės padedamas, B. Sruoga išrūpino savo būsimai žmonai Vandai Daugirdaitei, studijuojančiai Vokietijoje, spaudos neišvydo. J. Jablonskis parašė neigiamą recenziją, pateikęs 25 klaidingus pasakymus, ir atsisakė toliau redaguoti (Piročkinas A. J. Jablonskis – bendrinės kalbos puoselėtojas. V., 1978, p. 162)“ (Algis Samulionis). du lanku jau išsiųsta. Taip pat[,] rodos[,] tikrai už gruodž[.] mėn. bus 3 lankai – tai nesikeik.

Ar neturi akvatos kartais man gromatą parašyt?

Sruoga8Paskutinis klausiamasis sakinys ir adresanto parašas pridėti kairėje atvirlaiškio pusėje, rašyta vertikaliai.


KOMENTARAI

1 Skaitymai – literatūros ir kritikos žurnalas, leistas 1920–1923 m. Kaune. Redaktorius – Vincas Krėvė.
2 Stasys Dabušis (1898–1974), kalbininkas, vertėjas. 1920–1921 m. studijavo Aukštuosiuose kursuose. Studijuodamas ir vėliau dirbo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijoje.
3 Balys Sruoga, „Dievų takais“ [eilėraščiai], in: Skaitymai, Kaunas, 1921, kn. 7, p. 78–81; kn. 8, p. 83–85; kn. 10, p. 64.
4 „Čia tikriausiai skundžiamasi puristinėmis jauno kalbos taisytojo S. Dabušio paslaugomis „Skaitymų“ kn. 10“ (Algis Samulionis).
5 Balys Sruoga, „Romuva“ [eiliuota legenda], in: Skaitymai, kn. 11, Kaunas, 1921, p. 78–82.
6 Balys Sruoga, „Miestas“ [ekspresionistinės manieros eilėraščių ciklas], in: Skaitymai, kn. 13, Kaunas, 1922, p. 47–50.
7 „A. ir M. Kroaze (Croiset) „Graikų literatūros istorija“, kurios vertimą iš prancūzų kalbos vietoj stipendijos, V. Krėvės padedamas, B. Sruoga išrūpino savo būsimai žmonai Vandai Daugirdaitei, studijuojančiai Vokietijoje, spaudos neišvydo. J. Jablonskis parašė neigiamą recenziją, pateikęs 25 klaidingus pasakymus, ir atsisakė toliau redaguoti (Piročkinas A. J. Jablonskis – bendrinės kalbos puoselėtojas. V., 1978, p. 162)“ (Algis Samulionis).
8 Paskutinis klausiamasis sakinys ir adresanto parašas pridėti kairėje atvirlaiškio pusėje, rašyta vertikaliai.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.