Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, 1921-12-09, iš Miuncheno – į Berlyną

Vakar ir šiandie nuo tavęs nieko.

Vanda Daugirdaitė
Gartenhaus Noske

Berlin, Moabit
Cuxhavener str. 15


Vakar ir šiandie nuo tavęs nieko. O man taip ilgu!

Kažkaip į mane vėl grįžta nerimastis ir ūkana. Vėlei žiūriu į bokštą, į granitą ir skęstu ūkanoj. Ruduo – toks ūkanotas! Ir rodos man, kad ir mano dūšia – tik ūkana, kuri saulei pasirodžius ar aukštybėn pasikels, ar žemėn nukris.

Kažkokių mėlynų taškų ir baltų linijų debesys sukas ir supas, ir kai aš atsimenu, kad aš stoviu rudens sode prisiglaudęs prie medžio – noris klykti be galo. Ar tai yra Ilgėjimos?

Aš nežinau, tik dūšioj kažkas skaudžiai verkia.

Aš nežinau. Tik mėlynų taškų debesys siaučia, supas…

Bal


KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.