Balio Sruogos laiškas Liudui Girai, 1923-08-31, iš Miuncheno – į Kauną

Valstybės dramos teatro Direkcijai Kaune.

Valstybės dramos teatro Direkcijai Kaune.1Laiškas adresuojamas Liudui Girai (1884–1946), rašytojui, 1922–1925 m. Valstybės dramos teatro direktoriui.

Pasiųsdamas draug su šiuo laišku komedijos „Batas“2Carl Rössler (1864–1946), austrų dramaturgas, parašė trijų veiksmų komediją Batas (Der Stiefel), vaidintą Miunchene 1923 m. Balys Sruoga matė pjesės pastatymą, susipažino su autoriumi, išvertė pjesę iš vokiečių į lietuvių kalbą, pirmiausia siūlė Liudui Girai (prašė paieškoti leidėjų, galinčių išleisti šį veikalą) ir Valstybės teatrui.
Prie laiško nėra priedo su pjesės vertimu, rankraštis neišliko.
Prieš premjerą Balys Sruoga teatro žiūrovams pristatė dramaturgo Carl Rössler asmenybę, kūrybos principus, komedijos Batas siužeto ypatumus, kūrinio sąsajas su to meto tikrove (B. S., „Rössler'io Batas“, in: Lietuvis, 1928-01-09, Nr. 6, p. 4–5).
Pjesė pastatyta Valstybės teatre. Premjera įvyko 1928 m. sausio mėnesį, pasisekimo neturėjo, spektaklis daugiau nekartotas.
vertimą, turiu garbės pasiūlyti šią pjesę įtraukti į V. dr. teatro repertuarą.

Direkcijos3Kiti teatro direkcijos nariai 1925–1926 m.: spaudos darbuotojas Antanas Rucevičius (1880–1949) ir aktorius, redaktorius Alfonsas Kernius-Kernauskas (1895–?). nusprendimą prašau pranešti šiuo adresu: „Baliui Sruogai, München, Kunigundenstr. 23II b/Wagner“.


Aukštoj pagarboj
Balys Sruoga


Miunchenas, rugp. 31 d.


KOMENTARAI

1 Laiškas adresuojamas Liudui Girai (1884–1946), rašytojui, 1922–1925 m. Valstybės dramos teatro direktoriui.
2 Carl Rössler (1864–1946), austrų dramaturgas, parašė trijų veiksmų komediją Batas (Der Stiefel), vaidintą Miunchene 1923 m. Balys Sruoga matė pjesės pastatymą, susipažino su autoriumi, išvertė pjesę iš vokiečių į lietuvių kalbą, pirmiausia siūlė Liudui Girai (prašė paieškoti leidėjų, galinčių išleisti šį veikalą) ir Valstybės teatrui.
Prie laiško nėra priedo su pjesės vertimu, rankraštis neišliko.
Prieš premjerą Balys Sruoga teatro žiūrovams pristatė dramaturgo Carl Rössler asmenybę, kūrybos principus, komedijos Batas siužeto ypatumus, kūrinio sąsajas su to meto tikrove (B. S., „Rössler'io Batas“, in: Lietuvis, 1928-01-09, Nr. 6, p. 4–5).
Pjesė pastatyta Valstybės teatre. Premjera įvyko 1928 m. sausio mėnesį, pasisekimo neturėjo, spektaklis daugiau nekartotas.
3 Kiti teatro direkcijos nariai 1925–1926 m.: spaudos darbuotojas Antanas Rucevičius (1880–1949) ir aktorius, redaktorius Alfonsas Kernius-Kernauskas (1895–?).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.