Balio Sruogos laiškas Antanui Sutkui, po 1923-08-31, iš Miuncheno – į Kauną

Sutkau, / Gaila, kad nesiteiki nieko parašyti, tiktai gazetose biesas žino, ką apie mane ma- liavoji.

Sutkau,1Antanas Sutkus (1892–1968), režisierius, 1923 m. – satyrinio Vilkolakio teatro ir Tautos teatro vadovas.

Gaila, kai nesiteiki nieko parašyti, tiktai gazetose biesas žino, ką apie mane2Balys Sruoga (1896–1947), 1921–1924 m. Vokietijoje, Miuncheno universitete, studijavo slavistiką. maliavoji. Nežinojau, kad Tautos teatras3Tautos teatras – Kaune 1919–1923 m. ir 1923–1924 m. veikęs teatras. Įkūrėjas ir režisierius Antanas Sutkus, dailininkas Vladas Didžiokas, kompozitorius Juozas Tallat-Kelpša. realizuosis, tai pasiunčiau vienos dramos vertimą Girai4Liudas Gira (1884–1946), rašytojas, 1922–1925 m. Valstybės dramos teatro direktorius.. Bet paskaitęs laikraščiuose, kad Tautos teatras atgyja, mielu noru pasiūlyčiau jam. Man asmeniniai ta drama labai tinka. Manau, tas veikalas ir Tautos teatrui duotų kur kas daugiau medžiagos negu Vydūno5Vydūnas (tikr. Vilhelmas Storosta) (1868–1953), rašytojas, filosofas, žymiausias Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas. Tautos teatre pastatyti du Vydūno veikalai: drama Vaidilutė (1928) ir draminė pasaka Žvaigždžių takai (1923). bezliepyčios. Labai gražiai parašytas, gyvas ir[,] kiek žinau, prie dabartinių artistų sąstato geras vaidinti. Ir ją vaidinant salė nebus tuščia: tai pilnoj kultūringoj prasmėj vilkolakiškas dalykas. Vadinas „Batas“, austrų rašytojo Carl Rössler6Carl Rössler (1864–1946), austrų dramaturgas, parašęs trijų veiksmų komediją Batas (Der Stiefel), vaidintą Miunchene 1923 m. Balys Sruoga matė pjesės pastatymą, susipažino su autoriumi, išvertė pjesę iš vokiečių į lietuvių kalbą, iš pradžių siūlė Liudui Girai (prašė paieškoti leidėjų, galinčių išleisti šį veikalą) ir Valstybės teatrui.
Prie šio laiško nėra priedo su pjesės vertimu, rankraštis neišliko.
Prieš premjerą Balys Sruoga teatro žiūrovams pristatė dramaturgo asmenybę, kūrybos principus, komedijos Batas siužeto ypatumus, kūrinio sąsajas su to meto tikrove (B. S., „Rössler'io Batas“, in: Lietuvis, 1928-01-09, Nr. 6, p. 4–5).
Pjesė pastatyta Valstybės teatre. Premjera įvyko 1928 m. sausio mėnesį, pasisekimo neturėjo, spektaklis daugiau nekartotas.
. Atsiimk jį iš Giros – šiam reikalui pridedu specialinį laiškelį. Tik čia gal būti vienas keblumas – vokiečių leidėjai (autorius tą veikalą pardavė Drei Masken Verlag Berlyne)[,] gal reikės už vaidinimo teisę kiek primokėti – bet čia ne tokia bėda[:] aš – kaipo vertėjas – nieko nereikalausiu. Būtų gerai, kad parašytum, ką tu manai šiuo reikalu.

Viso.
Balys Sruoga


München[,]
Kunigundenstr. 23II
b / Wagner.KOMENTARAI

1 Antanas Sutkus (1892–1968), režisierius, 1923 m. – satyrinio Vilkolakio teatro ir Tautos teatro vadovas.
2 Balys Sruoga (1896–1947), 1921–1924 m. Vokietijoje, Miuncheno universitete, studijavo slavistiką.
3 Tautos teatras – Kaune 1919–1923 m. ir 1923–1924 m. veikęs teatras. Įkūrėjas ir režisierius Antanas Sutkus, dailininkas Vladas Didžiokas, kompozitorius Juozas Tallat-Kelpša.
4 Liudas Gira (1884–1946), rašytojas, 1922–1925 m. Valstybės dramos teatro direktorius.
5 Vydūnas (tikr. Vilhelmas Storosta) (1868–1953), rašytojas, filosofas, žymiausias Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas. Tautos teatre pastatyti du Vydūno veikalai: drama Vaidilutė (1928) ir draminė pasaka Žvaigždžių takai (1923).
6 Carl Rössler (1864–1946), austrų dramaturgas, parašęs trijų veiksmų komediją Batas (Der Stiefel), vaidintą Miunchene 1923 m. Balys Sruoga matė pjesės pastatymą, susipažino su autoriumi, išvertė pjesę iš vokiečių į lietuvių kalbą, iš pradžių siūlė Liudui Girai (prašė paieškoti leidėjų, galinčių išleisti šį veikalą) ir Valstybės teatrui.
Prie šio laiško nėra priedo su pjesės vertimu, rankraštis neišliko.
Prieš premjerą Balys Sruoga teatro žiūrovams pristatė dramaturgo asmenybę, kūrybos principus, komedijos Batas siužeto ypatumus, kūrinio sąsajas su to meto tikrove (B. S., „Rössler'io Batas“, in: Lietuvis, 1928-01-09, Nr. 6, p. 4–5).
Pjesė pastatyta Valstybės teatre. Premjera įvyko 1928 m. sausio mėnesį, pasisekimo neturėjo, spektaklis daugiau nekartotas.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.