Balio Sruogos atvirlaiškis Matui Grigoniui, 1912-09-20, Panevėžys

Su varduvėmis!

Мeстноe
Пески1Мeстноe / Пески rus =Vietinis / Smėlynė.

Jo garbei
ponui
Matui Grigoniui


Su varduvėmis!


Šaltas, žiaurus rudenėlis Dengia jau miškus, Šaltas, drėgnas vėjužėlis Drasko taip jausmus!..
Liūdna, liūdna toj gamtužėj, Neramu sieloj, Ieško obalsio širdužė Meilėj tolimoj!..
Te varduvių ši dienužė, Skaisti kaip aušrelė, Nutildys sielos audružes – Nuramys širdelę!..2Balio Sruogos eilėraščio „Su varduvėmis“ ankstyvas variantas, švarraštis. Vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 503, 828.
Su pagarba3Sveikinimas skirtas Matui Grigoniui (1889–1971), mokytojui, vaikų rašytojui. 1908–1914 m. Matas Grigonis dirbo Panevėžio labdarių draugijos pradinės mokyklos vedėju, taip pat šios draugijos bibliotekoje.
Šv. Matas minimas 09-21.

Bal. Sruoga


KOMENTARAI

1 Мeстноe / Пески rus =Vietinis / Smėlynė.
2 Balio Sruogos eilėraščio „Su varduvėmis“ ankstyvas variantas, švarraštis. Vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 503, 828.
3 Sveikinimas skirtas Matui Grigoniui (1889–1971), mokytojui, vaikų rašytojui. 1908–1914 m. Matas Grigonis dirbo Panevėžio labdarių draugijos pradinės mokyklos vedėju, taip pat šios draugijos bibliotekoje.
Šv. Matas minimas 09-21.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.