Balio Sruogos atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1916-03-24, iš Petrogrado – į Maskvą

Ar girdi, kaip kilsta marios?

Москва
Кабанихин
28, кв. 35
Mlle
В. Чурлянис1Москва / Кабанихин / 28, кв. 35 / Mlle / В. Чурлянис rus, pranc =Maskva / Kabanichino / 28, b[utas] 35 / P[anel]ė V[alerija] Čiurlionytė.


Ar girdi, kaip kilsta marios? Piesta stojasi laivai? Plyšta burės? – Plauksim toli – Mes sparnuoti plaukėjai.
Neužrėkt vilnims, verpetams Mūsų šėlstančių dainų! Daug ugnies jaunoj krūtinėj, O rankose daug jėgų!
Nesisups naktis be galo – Argonautai mes širdies! Jei sutruks špižinis laivas – Tai valia mūs ištesės!
Juodi volai velias, staugia… Ar girdi jau tu mane? – Ar išguitas aš marėsna – Užtikau tave sapne?..
Ar girdi, kaip stiebias marios?.. Mes sparnuoti plaukėjai! Plauksim toli per bedugnes – Sieksim padanges irklais!..2Eilėraščio „[Ar girdi, kaip kilsta marės?]“, neįėjusio į rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 226, 788.
Bolius

Labai atsiprašau, kad parašiau tokį kvailą laišką… Dovanok už jį!..

Bučiuoju Tave, o Tu pabučiuok Jadzę3Jadvyga Čiurlionytė (1887–1941), Valerijos Čiurlionytės sesuo, etnomuzikologė; 1915–1918 m. mokėsi Maskvos filharmonijoje..

BolytisKOMENTARAI

1 Москва / Кабанихин / 28, кв. 35 / Mlle / В. Чурлянис rus, pranc =Maskva / Kabanichino / 28, b[utas] 35 / P[anel]ė V[alerija] Čiurlionytė.
2 Eilėraščio „[Ar girdi, kaip kilsta marės?]“, neįėjusio į rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 226, 788.
3 Jadvyga Čiurlionytė (1887–1941), Valerijos Čiurlionytės sesuo, etnomuzikologė; 1915–1918 m. mokėsi Maskvos filharmonijoje.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.