Balio Sruogos laiškas Juozui Urbšiui, po 1923-12-24, iš Miuncheno – į Berlyną

Urbšeli, / Būk toks lockavas, pasiųsk mano čekį su laišku Šodei į Kauną.

Urbšeli,

Būk toks lockavas1Lockavas – iš lenk łaskawy =maloningas, geras, dosnus., pasiųsk mano čekį su laišku Šodei 2Jonas Šodė (1890–?), komersantas, bankininkas, nuo 1922 m. Lietuvos prekybos ir pramonės banko direktorius.
Balys Sruoga prašė bičiulio, diplomato Juozo Urbšio (1896–1991), Lietuvos pasiuntinybės Berlyne Konsulinio skyriaus vedėjo, pagalbos, persiunčiant laišką su čekiu iš Berlyno į Kauną: „Tik šiaip šiandie kiek susinervinau. Kiek seniau aš buvau gavęs iš Amerikos čekį, tai aš jį norėjau pasiųst per paštą į Lietuvą Šodei. Berlyne laiškas buvo atplėštas, laišką su čekiu man grąžino, o šiandie reikalavo mane Finanzamt [Mokesčių inspekcija] pasiaiškinti. Žinoma, tai niekais pasibaigs, daugiausia – tai tema feljetonui apie vokiečių idiotizmą, bet vis tiktai tokios gyvenimo aplinkybės šiek tiek erzina.
Išsikeikiau pas juos ministerijoj, kaip mokėjau. Sekretorius, kuris klausinėjo, buvo labai mandagus. Kaltino, kad aš noriu kapitalus į užsienį gabenti. Mat yra toks įstatymas „Finanzflucht“ [Finansų slėpimas] ar kaip jis ten vadinas, kuriuo tai draudžiama.
Jie man nieko negalės padaryti – čekis kilęs ne iš Vokietijos, nieko su vokiečių bankais bendro neturi, kaip į Vokietiją atvažiavo, taip ir išvažiavo. Tiktai man baisiai įkyrėjo su vokiečiais rietis, nes kas žingsnis – tai vis panašūs konfliktai“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1923-10-13, in: LLTI BR, f. 53, b. 502, l. 1r–v).
į Kauną. Man su pinigais visai kaput, o vokiečiai daro kiaulystes, neišleisdami čekio.

Būtų labai gera, kad čekis greičiau galėtų pasiekti Kauną.

Pas mane dienos labai markatnios. Pinigų neturiu, tad ir per šventes namie pratupėjau, ir į kalnus – nei nekrustelėjau. Kiti išvažiavo į Ski3Ski Welt – vienas didžiausių slidinėjimo regionų Austrijoje. – kursu, o man širdis – kop-kop-kop.

Užtat kalu iki sudurnėjimui. Nors kartą tą kvailą procedūrą baigti!4Balys Sruoga siekė išlaikyti baigiamuosius egzaminus Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete, kur studijavo nuo 1921 m. lapkričio mėn. iki 1924 m. vasario mėn. 8 d.

Bučiuoju[.] Ta[vo] Balys

Būt gerai, kad apie šio laiško gavimą praneštum[.]KOMENTARAI

1 Lockavas – iš lenk łaskawy =maloningas, geras, dosnus.
2 Jonas Šodė (1890–?), komersantas, bankininkas, nuo 1922 m. Lietuvos prekybos ir pramonės banko direktorius.
Balys Sruoga prašė bičiulio, diplomato Juozo Urbšio (1896–1991), Lietuvos pasiuntinybės Berlyne Konsulinio skyriaus vedėjo, pagalbos, persiunčiant laišką su čekiu iš Berlyno į Kauną: „Tik šiaip šiandie kiek susinervinau. Kiek seniau aš buvau gavęs iš Amerikos čekį, tai aš jį norėjau pasiųst per paštą į Lietuvą Šodei. Berlyne laiškas buvo atplėštas, laišką su čekiu man grąžino, o šiandie reikalavo mane Finanzamt [Mokesčių inspekcija] pasiaiškinti. Žinoma, tai niekais pasibaigs, daugiausia – tai tema feljetonui apie vokiečių idiotizmą, bet vis tiktai tokios gyvenimo aplinkybės šiek tiek erzina.
Išsikeikiau pas juos ministerijoj, kaip mokėjau. Sekretorius, kuris klausinėjo, buvo labai mandagus. Kaltino, kad aš noriu kapitalus į užsienį gabenti. Mat yra toks įstatymas „Finanzflucht“ [Finansų slėpimas] ar kaip jis ten vadinas, kuriuo tai draudžiama.
Jie man nieko negalės padaryti – čekis kilęs ne iš Vokietijos, nieko su vokiečių bankais bendro neturi, kaip į Vokietiją atvažiavo, taip ir išvažiavo. Tiktai man baisiai įkyrėjo su vokiečiais rietis, nes kas žingsnis – tai vis panašūs konfliktai“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iš Miuncheno – į Būgius, 1923-10-13, in: LLTI BR, f. 53, b. 502, l. 1r–v).
3 Ski Welt – vienas didžiausių slidinėjimo regionų Austrijoje.
4 Balys Sruoga siekė išlaikyti baigiamuosius egzaminus Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universitete, kur studijavo nuo 1921 m. lapkričio mėn. iki 1924 m. vasario mėn. 8 d.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.