Balio Sruogos atvirlaiškis Juozui Pronskui, iki 1924-02-08, iš Miuncheno – į Klaipėdą

Nežlembk – še laiškas, kad nori.

J. Pronskus
Litauische Vertretung1 Litauische Vertretung vok =Lietuvos atstovybė.

Berlin, Charl.
Kurfürstendamm 2422Berlin, Charl. / Kurfürstendamm 242 vok =Berlynas, Charl[ottenburgas] / Kurfürstendammo 242.


Nežlembk – še laiškas[,] kad nori. Kur padėjai grieką – ar jau girtas Dievui dūšią atidavei? O aš perėjau nuo visų gėrybių į selterį ir silkę ir jaučiuos didelis ponas. Užsidariau duris, mergų neįsileidžiu – dirbu kaip galvijas3Balys Sruoga ruošėsi egzaminams Miuncheno universitete, kuriuos baigė laikyti 1924-02-08.. Tik kai kada išeinu su vokiečiais pasikeikt. Bet šiaip nuobodžios mano dienos. Jokiems sentimentam laiko nėr.

Also4Also vok =Taip., prosit5 Prosit iš rus просить =prašom.[,] bet tik selterį.

Balys


KOMENTARAI

1 Litauische Vertretung vok =Lietuvos atstovybė.
2 Berlin, Charl. / Kurfürstendamm 242 vok =Berlynas, Charl[ottenburgas] / Kurfürstendammo 242.
3 Balys Sruoga ruošėsi egzaminams Miuncheno universitete, kuriuos baigė laikyti 1924-02-08.
4 Also vok =Taip.
5 Prosit iš rus просить =prašom.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.