Balio Sruogos laiškas „Lietuvos žinių“ redakcijai, iki 1924-02-08, iš Miuncheno – į Kauną

„Lietuvos žinių“ Redakcijai.

„Lietuvos žinių“1Lietuvos žinios – dienraštis, leistas 1922–1940 m. Kaune. 1924 m. dienraštį redagavo Felicija Bortkevičienė. Redakcijai.

Gerbiamieji,

Reikšdamas nuoširdžios padėkos už meilingą mano raštų patalpinimą „Liet. žiniose“2Dienraštyje Lietuvos žinios buvo išspausdinti šie straipsniai: [Sruoga Balys], Padegėlis Kasmatė, „Vaizdai iš Miuncheno. I. Auslaenderiai ir markė“, in: Lietuvos žinios, Kaunas, 1923-01-28, Nr. 23, p. 4; [Sruoga Balys], Padegėlis Kasmatė, „Laiškai iš Miuncheno“, in: Lietuvos žinios, Kaunas, 1923-02-09, Nr. 33, p. 2–3; [Sruoga Balys], Padegėlis Kasmatė, „Laiškai iš Miuncheno“, in: Lietuvos žinios, Kaunas, 1923-02-20, Nr. 41, p. 2–3., prašytau padavėjui šio laiško dr. Krušinskui3Antanas Krušinskas (g. 1897) – Balio Sruogos bičiulis, nuo 1922 m. miškininkystės studentas Miuncheno universitete. išduoti man priklausomą honorarą.

Paskutinį kartą honorarą aš esu atsiėmęs išvažiuodamas į Vokiečius, pereitų metų lapkr. pradžioj. Tat norėtau gauti honorarą už visus raštus – nuo lapkričio iki šių metų kovo mėn. Sąskaitos parašyti negaliu, nes ne visus „Liet. žin.“ numerius [turiu], o antra, neturiu supratimo apie dabartinius tarifus Lietuvoje. Manau, kad Redakcija skaičiuodama nepanorės manęs skriausti.

Be to[,] dar nežinau, kokia pas Jus knygų tvarka – ar gaunant piningus reikalingas mano parašas knygose[,] ar sąskaitoje?

Kadangi kito kelio savo parašui duoti neturiu, tai prisiunčiu tuščią lakštą su mano parašu, kurį Administracija atitinkamai papildžius galės turėti sąskaitą.

Žinoma, aš norėtau gauti honoraro maksimum, koks tik galima; tuo labiau, kad šiais metais norėdamas baigt universitą turiu labai daug darbo, daug pašaliniais dalykais užsiiminėti negaliu, jokios stipendijos neturiu, ir kiekvienas skatikas man brangus.

Aukštoj pagarboj
Balys Sruoga


KOMENTARAI

1 Lietuvos žinios – dienraštis, leistas 1922–1940 m. Kaune. 1924 m. dienraštį redagavo Felicija Bortkevičienė.
2 Dienraštyje Lietuvos žinios buvo išspausdinti šie straipsniai: [Sruoga Balys], Padegėlis Kasmatė, „Vaizdai iš Miuncheno. I. Auslaenderiai ir markė“, in: Lietuvos žinios, Kaunas, 1923-01-28, Nr. 23, p. 4; [Sruoga Balys], Padegėlis Kasmatė, „Laiškai iš Miuncheno“, in: Lietuvos žinios, Kaunas, 1923-02-09, Nr. 33, p. 2–3; [Sruoga Balys], Padegėlis Kasmatė, „Laiškai iš Miuncheno“, in: Lietuvos žinios, Kaunas, 1923-02-20, Nr. 41, p. 2–3.
3 Antanas Krušinskas (g. 1897) – Balio Sruogos bičiulis, nuo 1922 m. miškininkystės studentas Miuncheno universitete.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.