Balio Sruogos atvirlaiškis Vandai Daugirdaitei, po 1924-02-13, iš Miuncheno – į Būgius

Vandukėli, tai aš jau sugrįžau iš kalnų.

Vandukėli, tai aš jau sugrįžau iš kalnų. Dabar likviduoju savo reikalus, darau atsisveikinimo vizitus ir penktadienio vakarą išvažiuoju iš Miuncheno. Iš Berlyno manau išvažiuot sekmadienio vakarą. Maniau, kad suspėsiu į dvi dienas visus reikalus ten atlikt ir reikalingus vizitus padaryti. Bet iš Berlyno važiuoju ne į Kauną, bet stačiai į Klaipėdą, – ten palikti daiktus ir kiek apsidairyti. – Klaipėdoj teks pabūti kokias 2–3 d. Taip, kad už savaitės jau būsiu Būgiuose. Į Būgius atvažiuosiu iš Klaipėdos. Žiūrėk, ar jūs man arklius į Viekšnius atsiųsite? – Mat aš turėsiu 2–3 valizėles, vilkt pačiam – toli, o Viekšniuose nėra, kur palikti. Tik dar nežinau, kurią dieną. Gal telegrafuoti? Jei galima telegrafuoti, tai tu man tuoj parašyk į Klaipėdą, Turgaus gatvė 48/49 Pronskui, įduot man. – Diplomo šiuo tarpu pasiimti negaliu, nes turiu pristatyti dar 2 nuorašu disertacijos ir 200 egz. (spausd.) disertacijos sątraukos. To dabar padaryti ir neturiu galimybės, ir nesuspėsiu. Na, tai juk pagaliau ne taip jau ir svarbu.

Kalnuos labai pasitaisiau, jaučiuos sveikas ir tvirtas, ir ūpas visą laiką labai geras. Nepyk, kad raštas neįskaitomas – bet rašau pašte.

Bučiuoju Tave, Vandulėl, jau greit, greit – – –

Bučiuoju[.]
TavBol


Trečiadienis[.]

Labų dienų Tėvui –KOMENTARAI

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.