Balio Sruogos laiškas Vaclovui Biržiškai, iki 1924-05-01, iš Klaipėdos – į Kauną

Panie, / Kalbėjau su broliu tiliponu.

Panie1Kreipiamasi į Vaclovą Biržišką (1884–1956) – bibliografą, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto sekretorių. Jis LU HMF skaitė lietuviškos knygos istorijos ir bibliografijos kursus. 1923–1944 m. buvo Kauno universiteto bibliotekos direktorius.,

Kalbėjau su broliu2Adolfas Sruoga (1887–1941) – inžinierius, paštininkas, turėjęs Kaune „Tulpės“ knygyną. tiliponu. Jis[,] sako[,] porą kartų jau skambinęs į knygyną, bet vis neradęs. Jei nori greičiau su juo reikalą atlikti – pats paskambink.

Nuo geg. 1 d. man teks dėl visokių ten interesų redaguoti naują gazetą mėnesinę [–] „Lietuvos filatelistas“3Lietuvos filatelistas – Lietuvos filatelistų draugijos mėnesinis žurnalas, leistas 1924 m. Kaune. Jį redagavo Jonas Matukas, Eduardas Volteris. Balys Sruoga nebuvo šio žurnalo redaktorius.. Jei sutiktai bendradarbiauti, tai[,] be honoraro[,] turėtum dar premiją: visų markučių[,] kokios tik išeis ar pasirodys[,] gausi po komplektą be jokios eilės – bus į namus pristatyta. Tat jei norėtum bendradarbiauti – prašau šį tą parašyti ir man pasiųsti.

Žadėtų knygų dar negavau – labai laukiu – man labai reikia. Su „dėde“ – mano šefu4Jurgis Šaulys (1879–1948) – spaudos darbuotojas, 1924 m. – dienraščio Klaipėdos žinios oficialusis redaktorius. Balys Sruoga jį vertino kaip reiklų, atkaklų, maksimaliai išnaudojantį redkolegijos žmones, bet sukalbamą: „Naujas šefas – neblogas žmogus (Dr. Š.), tiktai baisiai moka išnaudoti kitų darbą. Pats nieko nedirba, bet užtat kitiems moka užkrauti. Man jau teko su juo dirbti Klaipėdoj. Bet susikalbėti su juo visuomet galima“ (Balio Sruogos laiškas broliui Juozapui Sruogai, iš Būgių – į Berlyną, 1931-07-15, in: LLTI BR, f. 53, b. 269, l. 2v). – sugyvenu ne kaip labai: yra žmonių, kurie sugeba būti ir didžiausi ponai[,] ir dar didesnės kiaulės. Norėtau bėgti5Balys Sruoga buvo gavęs kvietimą nuo 1924 m. rudens privatdocento teisėmis dėstyti LU HMF. Balys Sruoga rengėsi išvykti iš Klaipėdos į Kauną..

Kol kas kloniojuos[.]
Balys Sruoga

Klaipėda[,]
Turgaus g-tvė[,] 48–49


KOMENTARAI

1 Kreipiamasi į Vaclovą Biržišką (1884–1956) – bibliografą, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto sekretorių. Jis LU HMF skaitė lietuviškos knygos istorijos ir bibliografijos kursus. 1923–1944 m. buvo Kauno universiteto bibliotekos direktorius.
2 Adolfas Sruoga (1887–1941) – inžinierius, paštininkas, turėjęs Kaune „Tulpės“ knygyną.
3 Lietuvos filatelistas – Lietuvos filatelistų draugijos mėnesinis žurnalas, leistas 1924 m. Kaune. Jį redagavo Jonas Matukas, Eduardas Volteris. Balys Sruoga nebuvo šio žurnalo redaktorius.
4 Jurgis Šaulys (1879–1948) – spaudos darbuotojas, 1924 m. – dienraščio Klaipėdos žinios oficialusis redaktorius. Balys Sruoga jį vertino kaip reiklų, atkaklų, maksimaliai išnaudojantį redkolegijos žmones, bet sukalbamą: „Naujas šefas – neblogas žmogus (Dr. Š.), tiktai baisiai moka išnaudoti kitų darbą. Pats nieko nedirba, bet užtat kitiems moka užkrauti. Man jau teko su juo dirbti Klaipėdoj. Bet susikalbėti su juo visuomet galima“ (Balio Sruogos laiškas broliui Juozapui Sruogai, iš Būgių – į Berlyną, 1931-07-15, in: LLTI BR, f. 53, b. 269, l. 2v).
5 Balys Sruoga buvo gavęs kvietimą nuo 1924 m. rudens privatdocento teisėmis dėstyti LU HMF. Balys Sruoga rengėsi išvykti iš Klaipėdos į Kauną.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.