Balio Sruogos laiškas Juozui Tumui, 1927-05-13, Kaunas

Doc. J. Tumui

Doc. J. Tumui1Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933) – literatūros istorikas, kritikas, rašytojas, kunigas. 1922–1929 m. dėstė Lietuvos universitete lietuvių literatūros istoriją. 1924 m. jam suteiktas docento vardas.


Steigiam. susirinkim[.] geg. 13 d. 16 val. Univers. I rūmų 6 audit.


Kviečia B[.] Sruoga. 2Balio Sruogos kvietimas, steigiant Lietuvių – vokiečių kultūrinio bendradarbiavimo draugiją.


KOMENTARAI

1 Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933) – literatūros istorikas, kritikas, rašytojas, kunigas. 1922–1929 m. dėstė Lietuvos universitete lietuvių literatūros istoriją. 1924 m. jam suteiktas docento vardas.
2 Balio Sruogos kvietimas, steigiant Lietuvių – vokiečių kultūrinio bendradarbiavimo draugiją.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2023
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.