Balio Sruogos atvirukas-atvirlaiškis Juozui Tumui, 1929-03-28, iš Viekšnių – į Kauną

JM

JM1J[o] M[alonybei].
Kun. kan. J. Tumui2Kun[igui] kan[auninkui] J[uozui] Tumui.
Aleksoto g. 63Aleksoto g[atvė] 6.
Kaune


Aleliuja!


Vanda Sruogienė
B. Sruoga


KOMENTARAI

1 J[o] M[alonybei].
2 Kun[igui] kan[auninkui] J[uozui] Tumui.
3 Aleksoto g[atvė] 6.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.