Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, 1928-07-18, iš Berchtesgadeno – į Kauną

18-VII-28.

Litauen
via Berlin1Litauen / via Berlin vok =Lietuva / per Berlyną.

P. Profesoriui2P[onui] Profesoriui.
Albinui Rimkai3Albinas Rimka (1886–1944) nuo 1923 m. buvo Lietuvos universiteto Kaune ekonomikos dėstytojas (profesorius – nuo 1930 m.). 1928–1939 m. Lietuvos banko Statistikos ir ekonomikos skyriaus vedėjas.

Kaunas
Aukštaičių 13.


18-VII-28.

Ūžiam, dūkstam, lakstom, bėgam – net skūra lupasi, net kojos lūžta. Ale kalnuose! Kad žinotum! Tik gvoltą šauk iš džiaugsmo!

Net bučiuoju Jus abu[.]
VanS4Vanda Sruogienė (1899–1997) – Balio Sruogos žmona, 1928 m. Lietuvos universitete studijavo istoriją, rašė diplominį darbą. Ji dalyvavo 1928 m. liepos mėn. Balio Sruogos surengtoje pirmoje didesnėje ekskursijoje į Alpių kalnus.
Tekstas, prirašytas cheminiu pieštuku Vandos Sruogienės ranka.


Kursai kentėja[i] už mus griešnus!
Bal[y]s5Balys Sruoga, dirbdamas Lietuvos universitete, 1928 m. liepos mėn. surengė pažintinę ekskursiją studentams į Alpių kalnus ir Vokietiją. Ekskursijos dalyviai lankėsi Berlyne, Niurnberge, Miunchene, Bavarijos Aplėse, Insbruke, Berchtesgadene, Tirolyje. Apie šią itin palankiai studentų įvertintą, gerai suplanuotą, rūpestingai parengtą ekskursiją plačiau žr. Albina Sirutytė-Čepėnienė, „Prof. B. Sruoga – ekskursijos vadovas“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 191–193.


[Alb. Sirutytė]6Albina Sirutytė-Čepėnienė (1904–1993) – istoriko Prano Čepėno žmona, teisininkė, 1928 m. Lietuvos universiteto studentė.
Parašas – prierašas violetiniu pieštuku Albinos Sirutytės-Čepėnienės ranka.


Netikėkit poniai!
Albina7Prierašas virš teksto priešinga kryptimi violetiniu pieštuku Albinos Sirutytės-Čepėnienės ranka.


Baisiai noriu flirtuot, yra gražių berniukų, ale nesiseka! Pasijuok iš manęs! VanS8Prierašas pieštuku Vandos Sruogienės ranka.


Albinui Albina nori ką tai baisiai meilaus pasakyt.9Prierašas pieštuku, spėtina, Balio Sruogos ranka.


Netiesą sakai Rimkai[.]10Apsitrynęs, beveik neišskaitomas, vertikaliai pridėtas prierašas Albinos Sirutytės-Čepėnienės ranka violetiniu pieštuku atvaizdo dalyje, kairėje pusėje.


Netiesa, nesiseka kaip niekuomet iki šiol. Ужас11Ужас rus =Siaubas.! Kuo aš pavirtau[?]12Prierašas pirmoje atviruko-atvirlaiškio pusėje pieštuku Vandos Sruogienės ranka.KOMENTARAI

1 Litauen / via Berlin vok =Lietuva / per Berlyną.
2 P[onui] Profesoriui.
3 Albinas Rimka (1886–1944) nuo 1923 m. buvo Lietuvos universiteto Kaune ekonomikos dėstytojas (profesorius – nuo 1930 m.). 1928–1939 m. Lietuvos banko Statistikos ir ekonomikos skyriaus vedėjas.
4 Vanda Sruogienė (1899–1997) – Balio Sruogos žmona, 1928 m. Lietuvos universitete studijavo istoriją, rašė diplominį darbą. Ji dalyvavo 1928 m. liepos mėn. Balio Sruogos surengtoje pirmoje didesnėje ekskursijoje į Alpių kalnus.
Tekstas, prirašytas cheminiu pieštuku Vandos Sruogienės ranka.
5 Balys Sruoga, dirbdamas Lietuvos universitete, 1928 m. liepos mėn. surengė pažintinę ekskursiją studentams į Alpių kalnus ir Vokietiją. Ekskursijos dalyviai lankėsi Berlyne, Niurnberge, Miunchene, Bavarijos Aplėse, Insbruke, Berchtesgadene, Tirolyje. Apie šią itin palankiai studentų įvertintą, gerai suplanuotą, rūpestingai parengtą ekskursiją plačiau žr. Albina Sirutytė-Čepėnienė, „Prof. B. Sruoga – ekskursijos vadovas“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 191–193.
6 Albina Sirutytė-Čepėnienė (1904–1993) – istoriko Prano Čepėno žmona, teisininkė, 1928 m. Lietuvos universiteto studentė.
Parašas – prierašas violetiniu pieštuku Albinos Sirutytės-Čepėnienės ranka.
7 Prierašas virš teksto priešinga kryptimi violetiniu pieštuku Albinos Sirutytės-Čepėnienės ranka.
8 Prierašas pieštuku Vandos Sruogienės ranka.
9 Prierašas pieštuku, spėtina, Balio Sruogos ranka.
10 Apsitrynęs, beveik neišskaitomas, vertikaliai pridėtas prierašas Albinos Sirutytės-Čepėnienės ranka violetiniu pieštuku atvaizdo dalyje, kairėje pusėje.
11 Ужас rus =Siaubas.
12 Prierašas pirmoje atviruko-atvirlaiškio pusėje pieštuku Vandos Sruogienės ranka.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.