Balio Sruogos atvirlaiškis Albinui Rimkai, 1928-07-22, iš Kapruno – į Kauną

Alpuose agurkai neauga.

Litauen via Berlin1Litauen via Berlin vok =Lietuva per Berlyną.
Ponui A. Rimkai

Kaune
Aukštaičių 13


Alpuose agurkai neauga. Taip ir žinok! Pipirų yra. Vyno daug. Į sveikatą. Žinoma[,] ne tavo2Albinas Rimka (1886–1944) – Lietuvos banko Statistikos ir ekonomikos skyriaus vedėjas. vieno – ir ponios.

Balys3Balys Sruoga (1896–1947) dirbo Lietuvos universitete Kaune, buvo Humanitarinių mokslų fakulteto docentas. Čia minima 1928 m. Balio Sruogos iniciatyva studentams organizuota ekskursija į Vokietiją, siekiant Austriją ir Šiaurės Italiją. Rašyta iš Austrijos, Kapruno, ekskursijos metu. Šioje ekskursijoje dalyvavo ir Vanda Daugirdaitė-Sruogienė.

Padūkau, pasiutau, net och nebegaliu sakyt!
VanS4Prierašas pieštuku Vandos Daugirdaitės-Sruogienės (1899–1997) ranka. Balio Sruogos žmona 1928 m. studijavo istoriją Lietuvos universitete Kaune, rašė diplominį darbą.KOMENTARAI

1 Litauen via Berlin vok =Lietuva per Berlyną.
2 Albinas Rimka (1886–1944) – Lietuvos banko Statistikos ir ekonomikos skyriaus vedėjas.
3 Balys Sruoga (1896–1947) dirbo Lietuvos universitete Kaune, buvo Humanitarinių mokslų fakulteto docentas. Čia minima 1928 m. Balio Sruogos iniciatyva studentams organizuota ekskursija į Vokietiją, siekiant Austriją ir Šiaurės Italiją. Rašyta iš Austrijos, Kapruno, ekskursijos metu. Šioje ekskursijoje dalyvavo ir Vanda Daugirdaitė-Sruogienė.
4 Prierašas pieštuku Vandos Daugirdaitės-Sruogienės (1899–1997) ranka. Balio Sruogos žmona 1928 m. studijavo istoriją Lietuvos universitete Kaune, rašė diplominį darbą.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2023
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.