Balio Sruogos atvirlaiškis Vincui Krėvei-Mickevičiui, 1928-07-29, iš Būgių – į Kauną

Mielas Prieteliau, / Negalėjau laukti, kol atvyksi Kaunan, o baisiai norėjau pamatyti.

JM
Pn[.] prof. Krėvei-Mickevičiui

Janonio gt. Petrausko name
Čia1JM / Pn Prof. Krėvei-Mickevičiui / Janonio gt. Petrausko name / Čia ] J[o] M[alonybei] / P[o]n[ui] prof[esoriui] Krėvei-Mickevičiui / Janonio g[a]t[vės] Petrausko name / Čia.


Mielas Prieteliau2Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954) 1925–1937 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius.,

Negalėjau laukti, kol atvyksi Kaunan, o baisiai norėjau pamatyti.

Būk toks geras, susimilk – parašyk, ką sužinosi apie reformą3Kalbama apie Lietuvos universiteto reformą, 1927 m. inicijuotą ministro pirmininko prof. Augustino Voldemaro, vėliau palaikytą ir naujosios Juozo Tūbelio vyriausybės. Ketinta pertvarkyti fakultetus, atsisakant mažiau svarbių padalinių, sumažinant katedrų ir etatų..

Žinoma, mane interesuoja tik tiek, kiek liečia mūsų fakultetą.

Mano adresas: Viekšnių paštas, Būgių dvaras.

Parašyk!

Jūsų B. Sruoga4Balys Sruoga (1896–1947) – Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
Balys Sruoga rašo ką tik grįžęs iš studentams organizuotos ekskursijos Vokietijoje, atostogaudamas žmonos Vandos Daugirdaitės tėviškėje Būgiuose.
1928 m. vasaros pabaigoje, prieš paš naujų mokslo metų pradžią universitete, Balys Sruoga gavo pranešimą iš Kauno, kad, remiantis universiteto reformos projektu, išbraukiamas iš dėstytojų sąrašo, o atlyginimas bus mokamas tik iki rugsėjo 1 d. Gavęs tokią netikėtą žinią, Balys Sruoga susirūpino, kaip ir iš ko, netekęs darbo, turės toliau gyventi. Reformos sukeltas nerimas dėl ateities atsispindi tuo metu rašytuose laiškuose Vincui Krėvei-Mickevičiui.


KOMENTARAI

1 JM / Pn Prof. Krėvei-Mickevičiui / Janonio gt. Petrausko name / Čia ] J[o] M[alonybei] / P[o]n[ui] prof[esoriui] Krėvei-Mickevičiui / Janonio g[a]t[vės] Petrausko name / Čia.
2 Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954) 1925–1937 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius.
3 Kalbama apie Lietuvos universiteto reformą, 1927 m. inicijuotą ministro pirmininko prof. Augustino Voldemaro, vėliau palaikytą ir naujosios Juozo Tūbelio vyriausybės. Ketinta pertvarkyti fakultetus, atsisakant mažiau svarbių padalinių, sumažinant katedrų ir etatų.
4 Balys Sruoga (1896–1947) – Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
Balys Sruoga rašo ką tik grįžęs iš studentams organizuotos ekskursijos Vokietijoje, atostogaudamas žmonos Vandos Daugirdaitės tėviškėje Būgiuose.
1928 m. vasaros pabaigoje, prieš paš naujų mokslo metų pradžią universitete, Balys Sruoga gavo pranešimą iš Kauno, kad, remiantis universiteto reformos projektu, išbraukiamas iš dėstytojų sąrašo, o atlyginimas bus mokamas tik iki rugsėjo 1 d. Gavęs tokią netikėtą žinią, Balys Sruoga susirūpino, kaip ir iš ko, netekęs darbo, turės toliau gyventi. Reformos sukeltas nerimas dėl ateities atsispindi tuo metu rašytuose laiškuose Vincui Krėvei-Mickevičiui.
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2022
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.