Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei-Sruogienei, 1946 pavasaris, iš Lietuvos – į Vokietiją

Po tą sutemą, po plyną

Po tą sutemą, po plyną Skausmas smaugia ir troškina, – It žuvėdra vandenyno Klykia klykdamas širdy.
Iš erdvių ar žemės įsčiaus Ar iš laimės vakarykščios Lyg patyčiai išsivysčius Skamba muzika gaili.
Skamba, aidi, rauda, gelia – It našlaitiški berželiai Verkdami prie viešo kelio – Čiulpia kraują iš širdies, –
Tartum visą žemės gėlą Išvyniojo vieškelėliais Ir pati nuo jų pašėlo Pabučiavimu mirties.
Skamba sutema plynoji, Skamba laikas lyg sustojęs, Ir širdis našlaitiškoji Skamba sutemos rauda.
O, Žydrioji, o, šventoji, – Ar tai tu garsais skrajoji, – Vaidinies, vilioji, moji, – Ar tik aimana mana?1Balio Sruogos eilėraščio be pavadinimo „[Po tą sutemą, po plyną]“, neįėjusio į rinkinius, įtraukto į eilėraščių ciklą Giesmės Viešnelei Žydriajai, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 336–337, 812.
„Šį tekstą iš Lietuvos atvežė Vytautas Staneika [Stanevičius] – Balio įduota man.
Esu gavusi jį pavasarį 1946 m. Tai vienintelis laiškas, kuris mane pasiekė Vokietijoje ir iš viso išeivijoje“ (Vandos Sruogienės pastaba).


KOMENTARAI

1 Balio Sruogos eilėraščio be pavadinimo „[Po tą sutemą, po plyną]“, neįėjusio į rinkinius, įtraukto į eilėraščių ciklą Giesmės Viešnelei Žydriajai, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: Balys Sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 336–337, 812.
„Šį tekstą iš Lietuvos atvežė Vytautas Staneika [Stanevičius] – Balio įduota man.
Esu gavusi jį pavasarį 1946 m. Tai vienintelis laiškas, kuris mane pasiekė Vokietijoje ir iš viso išeivijoje“ (Vandos Sruogienės pastaba).
Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Sutarties Nr. 004/103. © 2024
Archyve skelbiamas turinys gali būti naudojamas tik mokslo ir studijų tikslais. Fotografijų ir rankraščių atvaizdai nenaudotini be institucijų, kuriose jie saugomi, sutikimo. Laiškų kodavimo schemos naudotinos, tik gavus archyvo rengėjų sutikimą.